Markztools предпазва от повредени документи от Quark

1432

Markzware обнови продукта си Markztools 8 за QuarkXPress 8, с Xtension, който служи за предотвратяване на повреждането на документи от QuarkXPress

Markztools позволява на потребителите автоматично да проверяват запазените документи от Quark, за да подсигурят безопасността им, докато временният файл на софтуера може лесно да възстанови повредените при записа документи.

В случай, че документът е повреден непоправимо и информацията за разположението на елементите по страниците не може да бъде възстановена, функцията Scavenge Text може да извади текстовите масиви от повреденият файл.

Функцията на Markztools Gray Previews позволява превръщане на пълноцветните изображения за преглед, включени в документа в черно-бели. По този начин се намалява размерът на съхранения документ. Markztools 8 може да преобразува запазените документи за Quark 6 or Quark 4, или да позволява на Quark 8 да експортира отворени документи директно към тези версии.

Източник: markzware.com

Интернет портал за печатни технологии.