Markzware PageZephyr – мощен инструмент за търсене и конверсия

1670

В края на изминалата година Markzware представи на потребителите си нов продукт – PageZephyr – мощно решение за редактиране съдържанието на популярните DTP файлови формати, насочено към професионалистите работещи в сферата на книгоиздаването, така и към специалистите в информационните агенции и сферата на публицистичните издания.

Компанията Markzware е известна с традицията да предоставя на потребителската си аудитория ползотворни и нестандартни решения в областта на предпечатната подготовка, обслужвайки необходимостта от преодоляване на различни „критични точки“ в работната методология на ангажираните в сферата на DTP специалисти.

През последните няколко години създателите на един от първите префлайт продукти – FlightCheck, придобиха популярност с разработките си, предназначени за конвертиране между най-разпространените файлови формати за предпечат, осигурявайки възможност на потребителите си за лесна миграция между различни работни среди и платформи или обслужването на разнообразно по произход изходно съдържание (например Q2ID, ID2Q, PUB2ID). С PageZephyr, Markzware обновяват продуктовото си портфолио с решение в нетипична за компанията насока – създаване на комфортна среда за селектиране и възпроизвеждане на публицистично съдържание в рамките на средно големи и големи организации.

PageZephyr позволява извършване на търсене, извличане и конверсия в популярните препресс файлови формати като тези на Adobe InDesign, QuarkXPress и производните им. Базиран е на Common Reader Architecture (CRA) – високопроизводителна унифицирана фирмена архитектура на Markzware, която е в основата на текущата им продуктова линия. Важно е да се подчертае, че PageZephyr е самостоятелна програма, което не се нуждае от хост приложение за функционирането си. С нейна помощ може да се извършва контекстно зависимо търсене основано на ключови думи или фрази едновременно в множество InDesign (от CS дo CS4) и QuarkXPress (от версия 6 до 8 включително) документи, като резултатите могат да бъдат локализирани (на ниво story в рамките на всеки конкретен документен контейнер), редактирани и съответно експортирани в индексиран PDF или XML формат, както и в RTF или „чист“ текстов формат. Съществува възможност за онлайн дистрибутиране на резултата в PageZephyr.com, предлагащ комфортна среда за колективна обработка и обмен на публицистично съдържание. В тази насока интерес представлява възможността за директен импорт на резултата в WordPress, което би зарадвало занимаващите се с блог оформление и работещите в областта на уебдизайна. Търсенето може да бъде реализирано и отчетено и на база версия, размер и дата на документа-контейнер на изискваната информация.

Сред предимствата на PageZephyr е удобната визуализация на резултатите във вид на „story board“, извършване на търсене на множество езици, както и възможността за индексиране и едновременна работа с множество първоизточници в мрежова среда. Разработчиците от Markzware обещават скорошна подръжка на Microsoft Publisher, PageMaker и други документни формати.

В заключение ще си позволя да цитирам Patrick Marchese, президент на Markzware – „В светлината на днешните икономически предизвикателства, PageZephyr предлага нова стратегия за генериране и репродуциране на съдържание на компаниите, които се стремят да ускорят процеса на публициране и същевременно да намалят своите разходи.“ С оглед на това може да се каже, че PageZephyr ще бъде от полза за всички работещи с големи обеми прес съдържание като редакционни колективи в публицистични и книгоиздателства, информационни агенции и големи онлайн издания.

PageZephyr

Източник: www.markzware.com
www.pagezephyr.com
www.indesignsecrets.com

Текстът написа: Йордан Христов, Принтгайд.

Интернет портал за печатни технологии.