Objectif Lune обновява своите продукти

2087
Objectif Lune обновява своите продукти

В началото на месец Февруари Objectif Lune напрвиха световна премиера на своя нов продукт, наречен PlanetPress Connect в основата, на който стои новоразработена платформа.

Чрез нея ще бъде разширен маркетинговият фокус на компанията, насочен към автоматизация и оптимизация на бизнес процесите, свързани с обработка на данни.

 

PlanetPress Connect

Продуктът PlanetPress Connect е разработен изцяло наново в последните три години. Най-отличителното в тази версия е платформата за дизайн. Докато повечето модерни инструменти за създаване на шаблони за дизайн работят в два превключващи се режима (между този за печат и друг за уеб/мобилни приложения), то дизайнерът в Connect използва само HTML/CSS/JavaScript, както за печат, така и за дизайн при електронна комуникация. Оттук следват и предимствата на PlanetPress Connect:

  • Използване на общодостъпна технология за постигане на контрол, безпроблемна обработка и представяне на изходните данни.
  • Висока степен на гъвкавост, която позволява разработка и вграждане на JavaScript кодове, включително в материали, подготвени за печат.
  • Възможност за използване на съществуващи бази данни в XML/HTML стандарт и последващата им обработка и вграждане в печатни материали.

PlanetPress Connect няма почти никакви ограничения относно файловете с данни, които могат да бъдат ипортирани. Работата по тяхната обработка, както и по създаването на самия дизайн става с помощта на мишката, като желаните обекти се изтеглят и пускат до желаното място. Може да създвате модели за работа с данни, които да се използват от множество темплейти и обратно да използвате множество модели в един темплейт. Благодарение на това дизайнът вече не е свързан само с една база от данни.

По-късно през тази година ще бъдат представени нови версии и на други продукти от портфолиото на Objectif Lune – PreS Connect и PrintShop Mail Connect. За втората се очаква да бъде предложена опция за закупуване на годишен лиценз, който да дава право на неограничено ползване в този период.

Източник: www.objectiflune.com
Текста написа: Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/