Open Color Standard – независимият избор

2883

Група независими разработчици положиха основите на проекта Open Color Standard – открит и независим от корпоративните интереси стандарт за цветова съпоставка, чиято цел ще бъде реализацията на гъвкава и достъпна алтернатива на комерсиалните решения в тази област, предлагани от Pantone.

Експлозивното развитие на интернет през последното десетилетие доведе до ярко изразената необходимост от общи цветови стандарти, налични както за електронните, така и за традиционните медиийни формати. С цел създаването на гъвкаво и свободно достъпно решение, група независими разработчици основават проекта Open Color Standard, в чийто рамки се планира подготовката за създаване на открит и независим от корпоративните интереси стандарт за цветова съпоставка.

В настоящия момент, един от монополистите в изготвянето и предлагането на идентификаторни каталози за цветова съпоставка, касаещи различни типове печат, се явява небезизвестната компания Pantone. Създадени с идеята да осигурят точно възпроизвеждане на даден цвят на „финалната права“ т.е. върху крайния отпечатък, тези таблици и скали остават недостъпни за потребителите на приложения базирани на отворен код като Inkscape, Scribus или GIMP Причината възпрепрядстваща реализацията на поддръжката на цветовите палитри на Pantone изисква заплащането на лицензионни отчисления от реализирани приходи на разработчика.

Липсата на възможност за използване на комерсиални цветови палитри като тези на Pantone, е причината част от професионалистите да бъдат резервирани в отношението си към ползването на тази категория продукти и компроментира добронамерения замисъл за алтернативен избор на приложение, още в зародиш, отблъсквайки част от потенциалната потребителска аудитория. Toyo Ink са едно приятно изключение, тъй като разпространява своите цветни скали под модифициран GPL лиценз, който дава възможност техните палети да се използват свободно.

Open Color Standard logo

С оглед на това, появата на отворен стандарт за цветова съпоставка, който да осигури алтернатива на досега ползваните „затворени“ фирмени решения е нещо очаквано и желано от широката потребителска маса, включително и от ангажираните в печатната индустрия. Независимо от надеждите ни да захвърлим множеството цветни скали в кошчето, пред нас изникват няколко смущаващи въпроса – с какви темпове ще се развие този проект; дали ще получи достатъчно широка подкрепа сред професионалните среди и най-вече – как ще преодолее инерцията и огромния опит натрупан от комерсиалните разработчици; как и дали ще взаимодейства с тях ползотворно; какъв цветови обхват ще има „отворения“ стандарт; ще може ли да ни предостави необходимото качество на възпроизвеждане? Процесът на синхронизация или както по-популярно сме свикнали да казваме калибриране по веригата монитор-скенер-принтер/печатна машина не е никак прост процес. Фирми като Pantone, ColorVision, X-Rite притежават богат опит в практическата реализация на проектите си и поддържат сериозна развойна дейност.

Очевидно е, че пред групата ентусиасти разработваща проекта предстои дълъг път на развитие, който определено ще следим с интерес. Според тях OCS ще бъде реализиран с нерестриктивен или директен публичен лиценз. Първата „swatch“ палета, съдържаща малко над 100 цвята (мастила) ще бъде готова и представена по време на срещата на разработчиците на графични приложения с отворен код – Libre Graphics , която ще се проведе през май 2010 г. в Брюксел. Тестването и разработката на нови палети ще продължи през цялата първа половина на следващата година, като за тях ще бъде създадена временна идентификационна структура.

А до тогава – може да ползвате над 101 свободно достъпни (GPL) палети и атласи разработени от Zwahlen Design и предназначени за богат набор приложения на адрес:
extensions.services.openoffice.org/project/colorpalettes

Директен адрес за сваляне на достъпните в настоящия момент палети:

Open Color Standard colorpalettes

Допълнителна информация:
Ако искате да обогатите познанията си в областта на цветопредаването, цветовите пространства и стандарти може да посетите следните адреси, където ще намерите изчерпателна информация за всичко, което ви интересува:
www.handprint.com
en.wikipedia.org

Текста написа: Йордан Христов,  Printguide.info

Източници:
create.freedesktop.org
lwn.net
www.opennet.ru

Интернет портал за печатни технологии.