Path Area – бързо и лесно изчисляване на периметъра и лицето на даден път

2621
Spread the love

Плъгинът е open source и поддържа версии на Illustrator до CS3.
Преди време във форума имаше въпрос, как може да бъде изчисленадължината на път в програма за предпечат. Дори въпроса го вкарахме враздела ‘Помощник’. Препоръката, която дадохме тогава, беше задопълнение към Corel. Наскоро ми попадна подобен продукт, само ченаписан за Illustrator и реших да го споделя с вас, тъй като се явява идопълнение към въпроса отпреди време (може би трябва да го добавим икъм помощника). Допълнението е разработка на Telegraphics Software иноси името Path Area като освен дължината на пътя, може да изчислява илицето на дадения обект. За инсталацията е нужно да копирате файл сразширение aip в plug-ins директорията на Illustrator. Впоследствие енужен рестарт и в менюто филтър се появява ново подменю –Telegraphics, откъдето можете да използвате плъгина. Мерните единици, вкоито показва дължината и лицето на избрания обект са респективномилиметри, пунктове и инчове и съответно квадратни милиметри иквадратни инчове.

inline_478_http://prepressbg.com/images/Path Area2.jpg

inline_817_http://prepressbg.com/images/Path Area1.JPG

Продуктът е разработен за версии на Illusrator от седма до CS3 за Macплатформа и осма, до CS3 за PC. Можете да го намерите на адрес: www.telegraphics.com.au

Пламен Димитров
Маркетинг и продажби
Полиграфия Инфо ООД

prepressbg.com

Биографична информация