pdfToolbox 4 създава слоеве по стандарта тандарта PDF/X-4

1826

Новата версия 4.2 добавя възможности за преглед на слоеве и динамично генериране на профили за проверка

Callas Software заявиха, че подобренията в pdfToolbox 4.2 потвърждават ангажираността на компанията със създаване на нови и лесни начини за обработка на PDF-и

Сallas Software издадоха pdfToolbox 4.2 и pdfToolbox Server 4.2. Обновяването добавя едновременно улеснение на употребата, добавя нови функции и повишава гъвкавостта на системата за обработка на PDF файлове.

Новост е възможността за преглед, управление и промяна на изгледа на слоевете в документите. pdfToolbox 4 е първият инструмент в печатната индустрия, който създава слоеве съобразно изискванията заложени в стандарта PDF/X-4.Това прави възможно създаването и прегледа на версии на различни езици в един PDF файл, както и възможност за преглед на повече от един слой едновременно. Например можете да наблюдавате едновременно печатаемите елементи на опаковката и слоят, в който се намира щанцата.

pdfToolbox 4 значително опростява работата с динамични профили за проверка като позволява параметрите да се променят по време на работа. Тоест профилите могат да се променят в движение и проверките и поправките могат да бъда включвани и изключвани в реално време. Това позволява работа с по-малък набор профили за pdfToolbox и увеличава гъвкавостта на възможните настройки.

Останалите подобрения са:

  • Подобрено управление на шрифтовете, която запазва уникалните им имена и предотвратява проблемите със замяната им.

  • Вграден алгоритъм за прекомпресиране на изображенията, с което може да се променя методът на компресия на изображенията директно в PDF файловете.

  • Подобрена система за подмяна на цветовете между всякакви комбинации от цветови пространства (RGB, CMYK, Spot)

  • Доставя се с допълнителни профили за pdfToolbox 4

  • Има версии на италиански и испански, като допълнение към досегашните на английски, германски и френски.

Пробна версия на програмата можете да свалите от: callassoftware.com

Източник: callassoftware.com

Биографична информация