Photoshop Action Pack 2.0

1753
Photoshop Action Pack 2.0
Spread the love

Версия 2.0 включва 22 нови actions и напълно обновена архитектура, с която са избегнати предишни слабости.

Новите actions са: Resize Canvas, Change Resolution, Open and Save as Raw Data, Trim, Trap, Dust and Scratches, Pinch, Polar Coordinates, Sphereize, Smart Blur, Smart Sharpen, Sharpen Edges, Sharpen More, Threshold, Ripple, Ocean Ripple, Radial Blur, Maximum/Minimum, Posterize, и Color Balance. За тези, които са свикнали да четат manual има 61 страничен такъв включващ и примери.
Photoshop Action Pack е все още безплатен, но ако някой пожелае може да направи дарение и да подпомогне развитието на му.

Подробности и даунлоуд.

Биографична информация