PitStop Connect ще бъде показан на Ipex

1799

Инструментът цели да оптимизира комуникацията мецжду графичните специалисти и печатниците.

Enfocus обяви появата на PitStop Connect, инструмент, който позволява на потребителите да създават малки инструменти (Connectors), които се намират на работния екран. Те съдържат параметри за проверка на PDF файлове, които могат да бъдат настроени индивидуално според нуждите на съответния клиент и могат да бъдат предоставени за употреба на неограничен брой клиенти без допълнително заплащане.
 
“Има много инструменти, които могат да помогнат на графиочните специалисти да създадат перфектни PDF файлове,” обясни Elli Cloots, директор на продуктовия мениджмънт в Enfocus. “Но те са твърде скъпи, твърде сложни и изискват твърде много подготовка, за да бъдат лесни за употреба от дизайнерите, особено, ако често им се налага да създават PDF-и за печат. Освен това, печатниците и издателствата нямат достъп до лесни, изгодни решения, които да са подходящи за клиенти, които рядко изпращат PDF файлове. Enfocus искаше да представи на пазара опростен инструмент, който да ускори комуникацията между печатниците/издателите и тези клиенти, които се появяват рядко, при това без цена за всяка употреба или скрити разходи.”

PitStop Connect напълно отговаря на тези изисквания. С еднократно закупуване печатниците и издателствата могат да създават неограничен брой PDF Connectors, които дизайнерите да поставят на работните полета на компютрите си, без да се налага да инсталират софтуер. Когато върху тях бъде завлечен PDF файл, той се проверява с инструментите на Enfocus с профил и действия, зададени от печатницата или издателството. Това също така позволява на дизайнера да променя файла, в случай, че има грешки.

Connector-ът изпраща прегледания PDF файл през FTP сървър или директно през Enfocus Switch на сайта на доставчика на печатната услуга или издателя. Наред с това е възможно да се добавя допълнителна информация, която да се използва за по-нататъшна автоматизация на процеса в средата на Switch.

PitStop Connect гарантира, че файловете се доставят единствено до печатницата или издателя, който е осигурил инструмента дизайнера. Тази система пести разходи и на двете страни и добавя качествен контрол към процеса. Connect ще бъде демонстриран на живо за пръв път на Ipex, на 18-и-15-и май в Бирмингам. Цената на PitStop Connect ще е 3.999 евро.

PitStop Connect
Източник: www.enfocus.com

Текста написа: Мартин Новев

Интернет портал за печатни технологии.