Plugin-ът за InDesign – Printtools, вече и с версия за CS3

2371

XChange International наскоро представиха нова версия Printtools.

Printtools предлага набор от инструменти, които биха подпомогнали всички работещи с InDesign при принтиране на набор от документи към периферно устройство или виртуален принтер. В случай, че желаем да принтираме много на брой документи (до 5000), с едни и същи настройки, е нужно да подредим файловете в желания ред и с опциите ‘print’ или ‘Save to File’ да стартираме процеса, който в първия случай ще завърши с разпечатване на файловете върху хартия, а във втория – с генериране на postscript или pdf файлове.

Printtools притежава и мощен preflight инструмент, благодарение на който можем да проверяваме готовите проекти преди да бъдат дадени за изработка в печатницата или експонаторното студио. Можем да изберем всички или някои от следните опции: проверка за липсващи шрифтове, overflow на текстове, елементи със статус non-printing, повредени линкове към илюстрации, RGB обекти, обекти с ниска резолюция.

Printtools ни предлага възможност да запише и подробен лог файл, благодарение на който може да бъде проследено за всякакви грешки, възникнали в процеса на печат.

Системни изисквания: Adobe InDesign CS3, Mac OS X Tiger (10.4.2 или по-нова) или Leopard (10.5.x), QuarkXPress от версия 4 до 7.

Източник: xchangeuk.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.