Безплатно обновяване на QuarkXPress до 8.5

1519
Spread the love

QuarkXPress 8.5 включва поддръжка на DOCX, нови и обновени библиотеки Pantone Plus и инструмент за автоматично обновяване.
Quark обнови софтуера за графичен дизайн и страниране QuarkXPress доверсия 8.5. Обновяването е безплатно за всички потребители наQuarkXPress 8. Нововъведенията включват поддръжка на Microsoft WordDOCX, обновени и нови цветови библиотеки по Pantone, автоматичнообновяване на софтуера, отстранени са и някои проблеми, посочени отпотребителите.

Новата версия може да импортира и експортира DOCX файлове. DOCX вновият XML-базиран формат за Microsoft Word, който замени.docфайловете. Към програмата е добавен Quark Updater, чрез койтопотребителите ще могат да обновяват приложението си при издаване нанова версия.

QuarkXPress 8.5 включва обновените цветови библиотеки Pantone Plus,които бяха издадени през май 2010. Добавени са и нови библиотеки, средкоито са Pantone+ CMYK, Pantone+ Color Bridge, Pantone+ Pastels& Neons, Pantone + Premium Metallic Chips.

В QuarkXPress 8.5 са разрешени и някои проблеми, като по този начинпрограмата предлага по-голяма стабилност и надеждност. По-важнитеподобрения са свързани със съвместимостта със Snow Leopard исъздаването на PDF файлове. Можете да научите повече за версиите заWindows и Mac от тези връзки.

inline_610_https://printguide.info/images/2010-11-17.jpg

Източник: quark.com
Текста написа: Мартин Новев

Реклама
www.bgoferta.info
Акоимате нужда от изработка на флаери, каталози, дипляни, визитки, външнареклама, сувенирна реклама и други рекламни продукти, тоwww.bgoferta.infoе точно за Вас. Няма нужда да се обаждате на различнипечатници поотделно и да чакате да получавате цена за изработката навашия продукт. Чрез www.bgoferta.info,оформяте вашетозапитване заизработката на желания продукт и получавате оферти директно отпечатниците. Използвайте бутона „Поискайоферта“.

Биографична информация