Предстоящо излизане на QuarkXPress 6.1

1980
Предстоящо излизане на QuarkXPress 6.1

От Quark Inc. съобщават за предстоящо излизане на версия на QuarkXPress 6.1, която ще бъде безплатна за потребителите на QuarkXPress 6. QuarkXPress 6.1 ще включва множество подобрения, едно от които е поддръжката на Mac OS X v10.3 „Panther.“

Друго подобрение е интеграцията с продукта на Microsoft Excel. Очаква се потребителите да могат да импортват схеми, изображения, както и съпътстващата им ги информация директно в QuarkXPress 6.1. Ще могат да бъдат импортвани без промени цели елeктронни таблици, заедно със запазвнето на размерите им и евентуалните връзки в тях. Добавени са възможности за определяне на конкретни правила от потребителя при автоматичното заместване на шрифтовете. Съответно тези правила могат да бъдат импортвани и експортвани, а така също и да бъдат споделени с други потребители на QuarkXPress 6.1. QuarkXPress Passport 6.1 ще поддържа 40, вместо досегашните 19 езика, както и съответно пренос на думи за тях с съответното допълнение. За наша радост и българският е сред тях. Виж тук .

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.