Quark промени лицензната си политика.

1519
Quark промени лицензната си политика.

Quark промени лицензната си политика спрямо потребителите на QuarkXpress 6. Притежателите на версия 6, вече ще могат да инсталират и активират софтуера и на втори компютър без да заплащат допълнителна такса за това. От Quark твърдят, че активацията на новите лицензни условия стават много просто и могат да бъдат направени по Интернет. Четете повече на официалната страница на Quark.

Интернет портал за печатни технологии.