Quark Print Collection с поддръжка на Adobe Acrobat 8

2343
Quark Print Collection с поддръжка на Adobe Acrobat 8

Комплекта инструменти на Quark за колиране, е вече съвместим със седмата версии на Quark и Acrobat 8.

Наскоро Quark Incorporated анонсира нов пакет инструменти за колиране, Quark Print Collection, съвместими с Quark 7 и Acrobat 8. Наследникът на Imposer Pro – Quark Print Collection, предлага подобрени възможности за колиране на .qxd файлове и pdf-и.

Quark Print Collection, създаден като отделен модул, предлага на потребителите на Quark 7 и Acrobat 8, интуитивен интерфейс, богати възможности за колиране и по-високо ниво на контрол върху всички опции. Пакетът Quark Print Collection съдържа Quark Imposer, Quark MarkIt и Quark Item Marks.

Quark Imposer е съвместим както с QuarkXPress, така и с Adobe Acrobat. Той предлага на потребителите богати възможности за колиране и контрол върху всяка стъпка от процеса. Инструментът дава възможност за:

 • избор на файл – *.qxd файлове или pdf-и;
 • избор на брой страници на кола – от 2 до 8;
 • няколко различни начина на печат – стандартен, с обръщане, с тумбене и т.н.;
 • различни начини на книговезване – влагане, набор и т.н.;
 • подредба на страниците в съответствие с избрания начин на печат и книговезване;
 • контрол върху размера на пластината, разстоянието между страниците, блийдовете и криип ефекта;
 • запазване на често използвани стилове на печат и книговезване, които могат да бъдат споделяни в последствие и с други потребители;
 • преглед на проекта преди създаването на файлове за печат;
 • импортиране на страници от различни *. pdf файлове в един общ лейаут при работа с Acrobat.
Quark MarkIt съвместим с QuarkXPress 7, дава възможност за:
 • създаване на индивидуални стилове за поставяне на регистрации;
 • лесен контрол върху позицията на марките за печат посредством използване на мишката;
 • добавяне на допълнителни марки за печат като пасери, скали кроп марки и т.н.;
 • добавяне на текст към марките за печат с информация за проекта.
Quark Item Marks съвместим с QuarkXPress 7 позволява:
 • прецизен контрол върху местоположението на марките за печат;
 • поставянето на марки за печат само на определена страница или обект;
 • автоматично позициониране на гайдове по кроп и блийд марките;
 • създаване на отделен леър, на който да бъдат разположени печатните марките.
„Дизайнерите, препрес студията и печатниците отлично знаят, колко времеемък може да бъде процеса на колиране. Quark Print Collection е богат на възможности, достъпен пакет инструменти, който ще ви позволи да намалите производствените си разходи“. каза Paul Schmitt, вицепрезидент в Quark Incorporated. „Продуктът ще бъде от полза както на потребителите на QuarkXPress 7, така и на Adobe Acrobat 8, благодарение на подобрените възможности за колиране и препрес. На потребителите на QuarkXPress, ще им бъде предоставен допълнителен комплект от QuarkXPress XTensions .“

Системни изисквания: Quark Print Collection е съвместим с
Mac OS® X 10.4 (Tiger™) и QuarkXPress® 7.01 and/or Adobe® Acrobat® 7 и Microsoft® Windows® XP и QuarkXPress® 7.0 and/or Adobe Acrobat 7.

Повече информация, както и интерактивна презентация за възможностите на пакета можете да получите на адрес: www.quark.com/products/printcollection.

Източници: www.quark.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.