RasterVect 8.9.

2227
RasterVect 8.9.

RasterVect е инструмент за векторизиране на растерни изображения във формати DXF, WMF, EMF, EPS и AI. Новата версия е с пореден номер 8.9.

Предимства: – пет метода за векторно разпознаване (outline, centerline etc). – цветна и чернобяла векторизация. – Разпознаване на правоъгълни и наклонени линии, полигони дъги и окръжности – Запазване на размерите на оригиналите (в цолови или метрични единици). – Batch Mode. – Помощник – Windows и command line интерфейс. – и др. Източник: Prodtp.ru

Биографична информация