Sessions Color Calculator

2306
Sessions Color Calculator

Sessions Color Calculator е интерактивен web базиран инструмент, който помага на дизайнерите да избират между HTML, RGB или CMYK цветове и подхождащи си хармонични комбинации от тях.

(за да отворите калкулатора е нужен Flash Plug-in 5.0)
Източник: www.sessions.edu

Интернет портал за печатни технологии.