Show Image Properties в Индизайн

1969

Show Image Properties е безплатен скрипт, даващ допълнитена информация за изображения в Adobe Indesign.

Скриптът е предназначен за CS2/CS3.

Скриптът дава информация за цветното пространство на изображението, име линк и състоянието му,  тип на изображението , автор, програма, която го е създала, профили, резолюция и мн. други.

Можете да видите пълен списък тук.

Изтегли директно от тук.

Източник:  toolbox.rudtp.ru

Интернет портал за печатни технологии.