Text Exporter – експортира текст като запазва форматирането

2273

Плъгинът за InDesign на компанията ROROHIKO LTD е разработен за всички CS версии на InDesign

Text Exporter работи много бързо и стабилно, а инсталацията се свежда до копиране на един единствен файл в plugin директорията на InDesign. Впоследствие, след рестарт на InDesign в менюто API, се появява ново подменю Text Explorer, откъдето можем да укажем и какви да бъдат желаните от нас настройки. Имаме възможност за избор, дали текстът да бъде прочитан отляво надясно или обратно, което е полезно при използване на плъгина за арабски език, например. В случай, че желаем, можем да укажем да не се взимат под внимание текстовете от мастър страниците, както и такива, съдържащи под определен, предварително дефиниран брой символи. Текстът може да бъде експортиран като ‘Рich text’, ‘InDesign Tagged’ или ‘Text only’. При избор на първия вариант се запазват, както големината, така и видът на шрифта и оцветяването. Естествено, запазва се и поредността, подравняването на текста, както и в най-общ план размера и ориентацията на документа. С минимални корекции, в новополучения .rtf файл, можем да получим резултат, който е много близък до .indd оригинала.

Text Exporter е напълно безплатен и може да бъде намерен на адрес: www.rorohiko.com

Пламен Димитров
Маркетинг и продажби
Полиграфия Инфо ООД

Интернет портал за печатни технологии.