Скрипт за Illustrator помага при възстановяването на текст

360
Скрипт за Illustrator помага при възстановяването на текст

Вероятно често ви се е налагало да отваряте за редакция ai, pdf, eps в Adobe Illustrator, в който по една или друга причина текстът е в криви или текстовете са разместени, отделени на редове или цели думи, променено е подравняването, някои символи просто не се визуализират както трябва и мн. други дефекти, които трябва да възстановите за да редактирате един абзац или дори една дума.

Като помощник можете да използвате набора от скриптове, обединен в едно общо допълнение за Adobe Illustrator наречено Text Rebuild Tools.

Text Rebuild Tools е инструмент за бързо възстановяване на текстове. Ето някои от възможностите му:

Fit text to outline – поставя текстовия елемент върху този в криви. Пример: възстановявате абзац или изречение, което трябва да редактирате, но то е в криви. Тази опция ще ви даде възможност да поставите текста точно върху векторните изображения и да сравнявате  избора си на шрифт, големина, кегел и пр.

 

Fit text to outline

Merge text parts into one single line (single paragraph, single story) – от името става ясно , че това са скриптове обединяващи в линии или параграфи текстове, които по някаква причина са били „разкъсани“ при генерирането или отварянето на файла.

 

Merge text parts into single paragraph

Invert characters horizontal/vertical scale – пример за действието на скрипта е, че можете да предефинирате 18 пункта големина на шрифт, скалиран на 111.11111% вертикално на 20 пункта с 90 % скалиран хоризонтално.без промяна визуално в позицията и големината на шрифта.

 

Invert characters horizontal/vertical scale

Пълните възможности можете да видите тук.

Много е важно да знаете, че Text Rebuild Tools се инсталира като Extentions, а не като обикновен скрипт и за целта можете да използвате универсалния инсталатор Anastasiy’s Extension Manager.

Text Rebuild Tools е безплатен и можете да го изтеглите от тук.

Име: Пламен Давидов

Професионален опит: Машинен инженер, практик, с богати познания в областта на печатните технологии и основният двигател на Полиграфия инфо. Над 12 години се занимава с предпечат, дигитален печат, експонация, специализирал в чужбина поддръжка на ctp на Dainipon Screen .

Настоящи занимания: Пламен е човекът, който следи тенденциите почти денонощно и определя редакционната политика на Printguide.info. Търсач на новости и информация, той е справочникът ни за всички фирми на българския пазар, оборудването, което имат и пазарния им дял. За нещата, които не знае, знае кого да попита и къде да потърси информация. Освен за редакционната политика, се грижи за техническата изправност на всичките ни сайтове.