Tiffen добавиха много нови филтри към пакета Dfx

2508
Spread the love

Версия 3.0 на продукта на Tiffen Company е огромна колекция фото филтри, чрез които можете да постигнете всевъзможни ефекти. Новата версия предлага повишена производителност и много нови филтри.
inline_438_https://printguide.info/images/2011-09-20.pngПакетът филтри Dfxпредлага огромни възможности за добавянена ефекти към снимки и видео. Той съдържанад 2 000 филтъра, но въпреки това авторитему са успели да добавят някои интригуващивъзможности. Сред тях са:

  • DeNoise: Шумът е честосрещан проблем при цифровите изображения,независимо дали са снимки или видео.DeNoise премахва шума и едновременно запазвадетайлите на изображението.
  • Film Stocks: Симулира 133различни цветни и чернобели марки фотофилми. Ако искате снимките ви да изглеждаткато аналогов материал, заснет насъвременен или стар филм, тук можете данамерите симулации на много от популярнитеразновидности на производители катоKodak, Fuji, Agfa, Polaroid, and Ilford.
  • Color Shadow: създаваизображение с висок контраст, съчетанос преливка.
  • DeBand: Премахваивиците-артефакти от изображениетокато заглажда пикселите в районите,където са ивиците без да унищожавадетайлите.
  • DeBlock: Премахваартефактите, възникнали в резултат отвисоко ниво на компресия, например приJPG изображения.
  • Glow Darks: Осветяватъмните зони в изображение и създавастилизирано тъмно сияние.
  • Key Light: Променяосветлението на изображението съссветлина, идваща от определена посокаили точка.
  • Rays: Създава реалистичниефекти на лъчи светлина бързо и лесно.Може да добавя лъчи светлина, коитопроникват през облаци, през коронитена дърветата, през мъгла или стъкло напрозорец.
  • Texture: Запълваизображението с текстура, за постиганена стилизиран ефект.
  • Match: Записва цветовете,нивото на детайли и тоналността на едноизображение и ги прилага на друго.

inline_755_https://printguide.info/images/2011-09-20-01.jpg
Версията на Dfx, съвместимас различни приложения се продава за 199американски долара. Един и същ лицензможе да се използва с Photoshop, Lightroom,Aperture, и Photoshop Elements, ако се използват наедин компютър. Самостоятелната версияструва 169 долара. Можете да научитеповече на tiffensoftware.com

Източник: tiffensoftware.com
Текста написа: МартинНовев

Биографична информация