Topaz Detail 2 подчертава детайлите на снимките ви

2286
Spread the love

Topaz Labs обнови Topaz Detail 2, допълнение за Photoshop, създадено специално за подчертаване на детайли без създаване на дефекти или шум в изображението
Новата версия включва изисканото от потребителите увеличение наскоростта на работа, изцяло обновен потребителски интерфейс иинструменти с по-големи възможности за настройка и контрол. Според д-рAlbert Yang, президент на Topaz Labs, “След издаването наDetail 1, потребителите показаха изумителна реакция за уникалнитевъзможности на новата технология. Въпреки това, много от тях смятаха,че тя работи твърде бавно. В новата версия успяхме да развиемпрограмата и да утроим скоростта й.”

Технологията, вложена в Topaz Detail, позволява подчертаване надетайлите и засилване на контраста между обекти. Това става безпоявяване на дефекти, породени от прекалено изостряне, които сеполучават при използване на други инструменти. Topaz Detail предлагатри нива за прецизно управление – висококачествено изостряне наизображенията, подчертаване на границите между обектите и модел заобработка на черно-бели изображения.

Новата работна среда включва възможности за потребителска настройка ипо-лесно включване в работния процес. Вече са налице и бутони за стъпканазад или напред (undo/redo) и нов инструмент за намаляване назамъгляването.

Обновяването на Topaz Detail 2 е безплатно за потребители на първатаверсия. Цената за нови потребители е $39.99. Приложението е съвместимос Windows и Intel базирани Mac-ове. Можете да свалите безплатно пробнаверсия от страницата на Topaz Labs.

Източник: www.topazlabs.com

inline_905_https://printguide.info/images/07-02.jpg

Текста написа: Мартин Новев

Биографична информация