Topaz ReMask 3 – подобрено решение за автоматично създаване на маски във Photoshop

2960
Spread the love

Printguide.info проведе кратък тест на новата версия, която включва нова технология за премахване на проблемите с цветовете и подобрени инструменти за избиране на коса.
Презгодините потребителите на Topaz саизисквали интелигентно решение засъздаване на маски, което да решавапроблема със избиране на сложни обектикато коса, козина, дървета и сватбенидантели. Topaz ReMask 3 включванова технология за премахване наостатъчните цветове, четки за избиранена определени цветове и нов набор отинструменти за по-добро избиране накоса и работа с прозрачни обекти. Споредпроизводителя ReMask 3 можеда премахне повечето от обичайнитеограничения и трудности при създаванетона маски.

Topaz ReMask 3работи като плъгин за Photoshop.Логиката на работа напрограмата е проста. Създавате маскакато с помощта на базовите инструментимаркирате кои елементи на изображениетоискате да включва, кои не трябва да бъдатв нея и за кои програмата трябва даизползва алгоритмите си, за да прецени.Идеята е, например косата или козината,както е в случая с изображението, коетоизбрах, да бъдат маскирани автоматично.

inline_854_https://printguide.info/images/2011-01-16.jpg

Иманяколко режима, в които можете даработите, които показват само маската,изображението, или дадена част отизображението. Основната идея е, че следкато веднъж създадете селекцията, можетеда продължите да я рафинирате, катоизбирате по-прецизно сложни елементи.Този процес може да продължи, докатополучите маска с нужното качество.

Приизображението, което избрах за теста,не мога да кажа, че резултатите отработата с ReMask 3 бяхавпечатляващи. Приложението видимо сезатрудни от стърчащите косми от козинатана тигъра, както и от ниския контрастмежду предния план и фона на изображението.Бих казал, че в конкретния случайфункцията за изчисляване на ръбоветена селекцията би могла да работи ипо-добре. Разбира се, постигането напо-добри резултати е възможно и при товаизображение, но едва ли ще изисквапо-малко ръчна работа, отколкото, аконаправите маската изцяло във Photoshop.

Замен изводът от теста на приложениетое, че създаването на сложни селекциивсе още изисква много внимание ипрецизност, ReMask 3 може дабъде полезен помощник, но не може дасвърши работата вместо вас. Предполагам,че при по-прости за създаване на селекцияизображения, ReMask 3 щепредложи значително улеснение, особеноза неопитни потребители. Можете данаучите повече за приложението и дасвалите 30-дневна безплатна версия отtopazlabs.com.

Източник:topazlabs.com
Текстанаписа: Мартин Новев

Реклама:
Обяви за печатни машини, полиграфическо оборудване, принтери, мастила,хартии и картони, консумативи,машини втора употреба др. – Printstock.info

Биографична информация