TypeFitterPro – добър помощник при работа с текст

2634

TypeFitterPro е създаден с идеята да подпомага всички, които имат за задача да странират многостранични издания.

След инсталиране на допълнението, в менюто Windows на InDesign се появява ново подменю TypeFitterPro, което активира диалоговият прозорец за управление. Интерфейсът е издържан изцяло в стил InDesign. Основната роля на допълнението за InDesign e да открива параграфи, които имат на последния си ред малък брой букви. Съответно броят на символите, под който допълнението ще ни предупреди, можем предварително да дефинираме. TypeFitterPro ще ни предупреди и за текстови карета, в които текстът е повече, отколкото самото текстово каре показва. Допълнението показва също и разстоянието от последния ред символи в дадено текстово каре и долния край на самото каре в милиметри.

И трите пресета, с които се проверява текстът могат да бъдат модифицирани. Абсолютно точната настройка на плъгинът е и въпрос на малко експериментиране, но веднъж настроено, допълнението на Teacupsoftware работи бързо и надеждно и наистина върши работата. Допълнението би било от голяма помощ в переодични издания, редакции както и от помощ при страниране на многостранични издания като книги например. Съвсем отделен е въпросът с цената, която поне според мен е доста солена, за функционалността, която се предлага. Все пак много и малко е въпрос и на лична преценка.

За да получите възможност да тествате продуктът, ще ви се наложи да попълнете кратката регистрационна форма, която се намира на сайта на разработчика: www.teacupsoftware.com

Автор: Пламен Димитров

Интернет портал за печатни технологии.