Vio разработи Интернет базирана система за софтуерни проби

1634

Vio Worldwide, в сътрудничество с ICS, са създали Интернет-базирана система за софтуерни цветни проби и калибрация, която да допълни системата за управление на работния процес Vio Certified Soft Proofing 2

Целта на системата е да увеличи гаранциите за качество за всички поръчители на рекламни материaли. Преди четири години, разработка на Vio позволи на хората от рекламния бизнес да изпращат софтуерни проби директно на издателите. Сега този софтуер е подобрен и се предлага като част от браузър базираното приложение Adsend.

Със Certified Soft Proofing, като част от  Adsend, издателите имат възможност да изискат  сертифицирана софтуерна проба или да я предложат като възможност, дори в зависимост от типа реклама, казват от компанията. По този начин те могат да предложат услуга с добавена стойност, за да подобрят гаранциите за качество за всеки тип реклама. Наред с това намаляват недоразуменията между издателите и поръчителите на рекламни публикации.

Източник: adsend.com

Интернет портал за печатни технологии.