Water Ripples – бързо и лесно създаване на водна повърхност.

2449
Spread the love

Water Ripples е безплатен плъгин за Photoshop.

Сравнително наскоро писах материал за подобно допълнение към Photoshop, което също беше безплатно. Казваше се Flood. И докато при него акцентът бе обект от илюстрацията, който да се отразява в новосъздадена (от плъгина) водна повърхност, тук идеята е, че можем да превърнем цялото изображение, като естествено можем да контролираме и много от елемнтите. Можем да променяме нивото на прозрачност, честотата на вълничките, отражението, осветеността, контраста, естествено имаме превю, което в реално време ни показва какво сме сътворили към момента. Имаме на разположение и предварително подготвени пресети, които са доста добри.

По мое мнение, с комбинация от Water Ripples и Flood, почти няма да има ситуация, що се касае до ефекти с водна повърхност, за която да бъдем неподготвени. Много качествени, безплатни допълнения към Photoshop.

Безплатният бинарен инсталционен дистрибутив ще намерите на адрес: redfieldplugins.com

Автор: Пламен Димитров

Биографична информация