Xara поддържа XPS формата на Microsoft

1733
Xara поддържа XPS формата на Microsoft

Новата версия на Xara Xtreme Pro поддържа формат за електронни документи XPS (Microsoft XML Paper Specification (XPS)

Малко неправедливо пренебрегваната Xara Xtreme Pro се справя добре в генерирането и отварянето на XPS използвайки стандартната Microsoft XPS система. Xara Xtreme Pro поддържа многостранични документи, CMYK, вгражда шрифтовете в документа, прозрачности и мн. др. ,  което в съчетание с предимствата на XPS я прави идеална за създаването на висококачествени файлове годни за печат.

Вижте повече за конкурента на PDF: Microsoft XML Paper Specification (XPS) 

Сравнителна таблица за форматите PDF, XPS и ODF (9 страница нa документа).

За Xara Xtreme Pro .

Интернет портал за печатни технологии.