Xitron представи система за управление на предпечатните процеси

1516

Новата система за управление на предпечатните процеси от Xitron, носи наименованието Navigator Elite Workflow и предоставя богат пакет от инструменти.

Инструментариумът в пакета Navigator Elite Workflow предоставя възможности за за управление на отделните задачи от оператора, богати възможности за импозишън и поставяне на етикети на отделните поръчки и задачи както и софтуер за управление и промяна на цветовете. Navigator Elite Workflow съдържа и софтуерен прууфър за проверка на подготвените файлове. В системата има предвиден и още един начин на контрол на изходните файлове, благодарение на  софтуер за pre-flight и създаване на pdf файл за проверка.

Благодарение на софтуера за управление и контрол на отделните цветове, могат да бъдат предефинирани определени сепарации с цел получаване на желания брой пластини за всяка отделна поръчка. Navigator Elite Workflow предлага и възможност за работа с hot-folders, което е голямо улеснение за операторите.

Системата за управление на предпечатните процеси от Xitron съдържа и софтуер за изчисляване на намастиляването в отделните зони, което е доста удобно както за печатарите, така и за добиване на представа относно разхода на мастила за всяка отделна поръчка.

Navigator Elite Workflow съдържа и Printernet – web-to-print система на Xitron.

Източник: www.printingtalk.com

Интернет портал за печатни технологии.