Xitron’s Navigator® RIP работещ под Linux.

1981
Xitron’s Navigator® RIP работещ под Linux.

Dalim Software и Xitron, Inc. слключиха партньортство с цел създаването на Xitron’s Navigator® RIP работещ под Linux. Четете тук: blansys

Интернет портал за печатни технологии.