Zevrix издадоха BatchOutput Server 4.6 за InDesign

1685

BatchOutput Server 4.6, може изцяло да автоматизира генерирането на файлове за печат от Adobe InDesign, като обработва файловете, поставени в определени папки.

Софтуерът извършва централизирано всички необходими стъпки за създаване на PDF и PostScript файлове като отменя операторите в това задължение. Новата версия може автоматично да записва текстови файлове с информация за грешките, която се съхранява заедно с обработените файлове от InDesign. По този начин потребителите могат да прегледат грешките директно от работните си станции.

“BatchOutput Server е изключително удобство за натоварени производствени процеси, като тези в рекламните агенции”, пише David Creamer в списание Layers, “Той може да спести много време – съответно и пари”.

BatchOutput Server работи на самостоятелна Macintosh система с инсталиран InDesign. Той дава възможности за генериране на файлове с различни настройки в зависимост от папките, в които са копирани. Дизайнерите и специалистите по предпечат просто копират файловете в папките, следени от приложението. BatchOutput Server автоматично генерира файловете за печат от работната станция, на която е инсталиран, като също така активира шрифтовете, използвани в документа. Този начин на работа гарантира и че са използвани правилните настройки.

Сред основните възможности на приложението са: експорт на файловете в отделни страници, автоматично обновяване на променени връзки, възможност за настройка на наименуването на файловете, автоматично активиране на файловете, използвани в документа, известяване по електронната поща за етапа на обработка и грешките, автоматично отстраняване на някои грешки, подробно проследяване и запазване на информация за процеса и лесна инсталация и настройка. Цената на BatchOutput Server 4.6 е 699.95 американски долара. BatchOutput Server работи на  Mac OS X 10.4.2-10.6 и с Adobe InDesign CS2-CS5.

Източник: zevrix.com
Текста написа: Мартин Новев

Интернет портал за печатни технологии.