Проучване на TwoSide показва, че потребителите предпочитат хартиени опаковки

1498
Проучване на TwoSide показва, че потребителите предпочитат хартиени опаковки

Най-новото проучването „Trend Tracker Survey 2023“ на Two Sides Europe, се стреми да анализира променящите се възприятия на потребителите по отношение на печата, хартията и хартиените опаковки. Проучването направено сред повече от 10 000 потребители в 16 страни по света, от Южна Америка и Съединените щати до Южна Африка и Европа, предоставяйки оценка на нагласите и убежденията на потребителите към хартиената индустрия, и нейните продукти.

 

Trend Tracker Survey 2023

 

Броят на потребителите, които купуват стоки онлайн, продължава да расте, но и информираността за избора на опаковки и вниманието към въздействието на опаковъчния материал върху околната среда също нарастват. Резултатите от проучването от 2023 г. показват, че все повече потребители вярват, че хартиените опаковки са по-добри за околната среда от всички други опаковъчни материали.

Хартия – предпочитаният и устойчив избор на опаковка

Опаковката играе изключително важна роля при вземането на решение за покупка, тъй като показва важна информация за продукта, запазва, защитава и подобрява качеството му. Опаковките се предлагат в различни форми и опаковъчната индустрия винаги прави иновации, за да отговори на изискванията на потребителите.

Потребителите бяха помолени да изберат предпочитания от тях опаковъчен материал на основа на редица екологични, визуални и физически характеристики. Тези опаковъчни материали са хартия/картон, пластмаса, стъкло и метал. Проучването разкри, че от 15 продукта хартията/картонът е фаворит за 10. Хартията/картонът е позициониран най-добре, като компостиране в домашни условия (76%), като по-добър за околната среда (55%) и по-лесен за рециклиране (49%).

Потребителите са прави да вярват, че хартията се рециклира по-лесно. В Европа 82% от хартиените опаковки се рециклират, което е най-високият процент на рециклиране от всички опаковъчни материали. Степента на рециклиране на стъклото е 76%, на метала 76%, а на пластмасата само 38%. (по данни на Евростат, 2020 г.)

Когато разглеждат различните видове налични пазарски торби, потребителите вярват, че те имат най-добрите възможности за компостиране (64%), възможност за рециклиране (55%) и че са направени от възобновяеми материали (38%).

Намаляване на опаковките, които не подлежат на рециклиране – Кой е отговорен?

Използването на нерециклируеми опаковки за еднократна употреба и тяхното въздействие върху околната среда е в центъра на вниманието при потребителите, фирмите и правителствата, които търсят начини за намаляване на отпадъците и създаване на по-устойчива, кръгова икономика.

Проучването показа, че потребителите смятат, че правителството трябва да направи повече, за да намали употребата на опаковки за еднократна употреба, които не подлежат на рециклиране. Когато потребителите са били помолени да класират кой според тях има най-голяма отговорност за намаляване на употребата на нерециклируеми опаковки, 39% смятат, че правителствата и местните власти са най-отговорни. Това е голяма промяна в мисленето на потребителите в сравнение с 2021 г., когато те класираха индивида (вашият личен избор) като най-отговорен с 33%. Въпреки това, 19% от потребителите все още вярват, че индивидът също е отговорен за намаляването на опаковките за еднократна употреба, които не подлежат на рециклиране.

Потребителите са наясно с въздействието на опаковките върху нашата планета и все повече изискват от правителствата, брандовете и търговците на дребно да направят повече, за да гарантират, че опаковките могат да се рециклират.

Резюме на проучването Trend Tracker Survey 2023 е публикувано през този месец и е достъпно за заинтересованите страни от индустрията при поискване. Посетете twosides.info/trend-tracker-2023, за да изтеглите това резюме.

Пълните данни от проучването, разбити по държава, възраст и пол, са достъпни само за членове на Two Sides или могат да бъдат закупени.

Вижте други публикации за Two Sides

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.