UPM намалява капацитета на производство на графичната хартия в Европа

176
UPM намалява капацитета на производство на графичната хартия в Европа

UPM закрива капацитет за производство на 485 000 тона графична хартия в Европа. Решението не е извънредно и се основава на предишни намерения на фирмата, обявени още през юни 2022 г., и март 2023 г. Компанията затваря окончателно машината за хартия 6 в UPM Schongau, Германия и машина за хартия 4 в UPM Steyrermühl, Австрия.

Съкращението на служителите в Schongau вече е факт и в този завод то засяга 136 работни места. От компанията казват, че UPM Schongau продължава производството на графична хартия на останалите по-конкурентни машини. UPM Communication Papers вече прекрати производството на хартия за вестници в своята фабрика Steyrermühl.

 

UPM Schongau | UPM Communication Papers
Източник на снимката: UPM Schongau | UPM Communication Papers

Графичните хартии (известни също като комуникационни хартии) се използват за комуникационни цели. Те включват два основни типа хартия: хартия за печат и писане, и вестникарска хартия. Хартиите за печат и писане (P&W) са широко сегментирани в четири основни степени: хартии без дървесина с покритие (freesheet), хартии без дървесина без покритие (freesheet), механични хартии с покритие и механични хартии без покритие.

Хартиите за печат и писане се използват за списания, каталози, книги, търговски печат, бизнес формуляри, канцеларски материали, копиране и дигитален печат. Вестникарската хартия е евтина и се състои главно от дървесна маса, и е най-често използвана за отпечатване на вестници, и други рекламни материали. Обикновено се прави, чрез механичен процес на смилане, без химичните процеси, които често се използват за отстраняване на лигнина от целулозата. Вестникарската хартия се използва по целия свят за печат на вестници, листовки и други печатни материали, предназначени за масово разпространение.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.