Какво е PantoneLive

7623
Какво е PantoneLive

X-Rite – какво е PantoneLive и защо имате нужда от този софтуер, за да намалите разминаването между печат и очаквания на клиентите.

PantoneLive е изключително достъпен облачен софтуер, който решава основните проблеми в комуникацията между маркетинг, дизайн, предпечат и печатницата и помага на цялата верига да работи с ясно предвидими и постижими цветове.

 

PantoneLivePantoneLive е цялостна екосистема за комуникация на цветове и цветови цели, помагаща на всички специалисти, които работят от създаването на една опаковка до нейното производство, да визуализират и комуникират правилните цветове и цветови очаквания за своите продукти.

Софтуерът работи с добре познатите Pantone дигитални библиотеки, но ги визуализира както биха изглеждали когато се отпечатат на различни материали като картон, велпапе или фолио. Цветовете могат да бъдат използвани още на етап дизайн и по този начин:

 • да се създават дизайни на опаковки с реални и постижими цветове на печат, които са дефинирани спрямо реални производствени технологии;
 • още на ранен етап да се визуализират цветове така както биха били отпечатани на конкретна технология, за да се избегне разминаването между очакванията и реалния резултат;
 • печатницата и предпечатът да получават истинските цели на клиента, а не задание с цветове само с номера по Pantone, което реално не отговаря на крайните очаквания спрямо готовия продукт, който ще измени тяхното възприятие;
 • в печатницата да се измерват реални цели вместо да се измерва отпечатък и да се сравнява с нереален Pantone цвят от скала. Например да измервате Pantone цвят отпечатан на фолио но да го сравнявате със стандартната стойност на този Pantone, зададена в уреда или още повече на скала, която е на хартия.

PantoneLive е най-доброто решение за стандартизация на целия процес и е единственото решение, което може да замести профилирането на машини за 80% от случаите.

Каква е разликата между еталонен (master) и зависим (dependent) стандарт

Разбирането на тази тема дава отговор на много въпроси и е в основата на почти всички проблеми между печатницата и клиента, когато говорим за цветове.

 • Когато клиентът създава своя файл обикновено работи по еталонен стандарт.
 • Печатницата прави цветни проби най-често по еталонен стандарт.
 • Печатницата печата с принципа на зависим стандарт, заради спецификата на всяко печатно условие – технология, машина, медия, мастила и т.н.
 • Печатницата обаче дори да има уреди обикновено измерва своите резултати направени по зависим стандарт, но ги сравнява с еталонен стандарт.

В тези четири точки се съдържа цялата причина, поради която печатниците са в постоянна битка с дизайнерите, а дизайнерите получават “обрив” само когато чуят за печатница. Също така в тези няколко точки се крият повечето причини да съществуват компании като X-Rite, GMG, CGS и други, които се занимават със софтуери и решения за измерване на цвят, профилиране на машини, комуникация на цветови цели и други.


Какво е еталонен (master) стандарт

Еталонният стандарт представляват дигитални цветови цели (стойности), които са базирани най-често на Pantone Formula Coated Guide. Такива са повечето скали, които се използват в печатниците, също така и всички стандартни Pantone библиотеки, които можете да намерите в различните софтуери за предпечат, дизайн и обработка на файлове.

Проблемите са много прости:

 • Скалата е отпечатана на определен материал, с определена печатна технология. Съответно тя не е точна презентация за това как например същия Pantone ще се възприеме когато се отпечата на фолио или на кафявата основа на велпапе;
 • Не всички стойности които се съдържат в еталонния стандарт изобщо могат да се постигнат с всички печатни технологии и при всички печатни условия;
 • Всъщност използването на този стандарт в дизайн, предпечат, цветни проби, обработка на файлове и печат не ви дава никаква идея какво ще получите като резултат, както и не ви дава никаква реална референция за качествен контрол.


Много печатница, които печатат флексо използват цветни проби направени по Fogra 39 или печатни скали за да контролират своето производство.

 

Pantone 185C

Обърнете внимание на наименованието на този Pantone.

 • Той има конкретен номер, който го отличава от другите цветове в скалата;
 • както и буква C, която показва, че е от Coated скалата;
 • Pantone Formula Guide съдържа рецепти по-скоро как да се изготви мастило с показания цвят, отколкото как ще изглежда той след отпечатване

Какво е зависим (dependent) стандарт

Зависимите стандарти премахват проблемите, които създава работата с еталонен стандарт, като показва какво реално може да бъде постигнато с всеки конкретен цвят при различни комбинации от печатна технология и материал

 


Обърнете внимание на имената на Pantone цвета в този случай. Тук цветът е Pantone 185C но вече е показан при четири различни печатни условия. Цветът е изключително различен и ако клиентът сравянва със стандартна скала както по-горе а получи нещо в кафявата гама ще остане изключително недоволен, въпреки, че технически резултатът е правилен.

 • Името на Pantone цветът отново има конкретен номер, като в този случай и четирите цвята са един и същи Pantone 185C.
 • Също има буква C, което показва, че преди да се отпечата, цвета на мастилото има стойности както от Coated скалата.
 • Под това обаче има друга абревиатура, което показва при какви печатни условия е нанесено това Pantone мастило.
 • Съответно крайният резултат е много различен в зависимост от печатните условия. Резултатът е обикновено е далече от намерението на дизайнера, но е технически правилен – този Pantone отпечатан при тези печатни условия би изглеждал така.

 

PantoneLive

 

Какво означават имената на зависимите стандарти

Всеки зависим стандарт показва основния Pantone цвят, последван от комбинация от символи. Освен, че тези символи показват зависимия стандарт, те показват и печатните условия при които е създаден той.

Първите две букви от тези четири показват печатната технология и обема на мастило. Само няколко примера от възможните са:

 • LP – конвенционален офсет, високо намастиляване;
 • LU – UV/UB средно намастиляване;
 • FV – солвентен флексо печат високо намастиляване.Вторите две букви показват основата и наличието на облагородяване. Само няколко примера от възможните са:

 • AL – алуминий, гланцов лак, прозрачна основа и непрозрачно мастило;
 • AV – алуминий, матов лак, прозрачна основа и транспарентно мастило;
 • GT – virgin coated картон, гланцов лак;
 • BL – кафяво крафтово велпапе, прозрачен ламинат;
 • CY – гъвкаво фолио, обратен печат, бяла основа, прозрачен ламинат.

И така нататък има много вариации, които покриват различни печатни условия при метал, картон, хартия, фолио и велпапе.


Работа с оттенъци на основните цветове (tints)

PantoneLive предлага уникалната функция да можете да работите освен със 100% на цветовете от различните еталонни и зависими стандарти, но също така и със стойностите на тези цветове от 0% до 100%.

PantoneLive ще ви покаже цветът така както ще се получи по време на печат вземайки предвид нарастването на точката. Ако използвате дизайн или предпечатен софтуер, който може да използва криви за нарастване на точката ще можете точно да предвидите крайния резултат и да получите доста добра идея за визията на различните градиенти и розетки.

Как PantoneLive ви помага да работите със зависими стандарти по цялата верига на производство

PantoneLive е софтуер в облака, който съдържа редица библиотеки на Pantone цветове, отпечатани при различни печатни условия, материали и с различни технологии. При използването на тази услуга ще:

 • получавате всички стандартни Pantone цветове от скалата, плюс няколко специални Pantone цвята, които ги няма във физическата скала;
 • получавате редица библиотеки, които показват как даден Pantone ще се промени при различни печатни условия – така както се вижда на изображението по-горе;
 • получавате реалните спектрални стойности на всички цветове и техните вариации за да можете да ги измервате, зареждате в различни уреди и софтуери и други.

Най-хубавото е, чe PantoneLive има директна интеграция с редица решения, които могат да използват директно тези библиотеки:

 • Софтуери за създаване на файлове, като Adobe CC – така че дизайнерите да могат да използват директно цветовете така както ще се отпечатат, за да могат да създават уникални, но и изпълними опаковки.
 • Софтуери за цветни проби, като CGS ORIS Color Tuner – за да можете да използвате правилните цветове при правенето на вашите цветни проби, така че да симулират много по-точно реалният печат и да могат да се използват като еталон.
 • Софтуери за формулиране на собствени мастила, като X-Rite Ink Formulation – за да формулирате правилните цветове и техни нюанси за да постигнете очакваните резултати.
 • Софтуери за управление на цветовото пространство като GMG OpenColor – за да можете да правите реални профили.
 • Уреди за измерване на цветове като X-Rite eXact2 – за да можете още при измерването да сравнявате отпечатъка с реални цели.

И много други софтуери, уреди и решения, които разчитат на PantoneLive като основна библиотека.

PantoneLive съдържа библиотеки както със солидни цветове (solids), така и с преливки (tints), което не можете да намерите в стандартните скали. Библиотеките дават достъп до над 50,000 Pantone цвята в техните вариации, които покриват около 80% от всички приложения в печата на опаковки и броят на библиотеките расте постоянно с нови материали и печатни условия.


Какво е PantoneLIVE Visualizer и как той помага на печатниците да създадат правилни очаквания в дизайнерите

PantoneLive Visualizer е незаменим инструмент за дизайнерите, маркетолозите и като цяло за продуктовите мениджъри в собствениците на марки, който им позволява да визуализират бързо и лесно ефекта, който имат различни печатни условия върху техния дизайн.

 

PantoneLIVEПомага да се създадат реалистични очаквания за цвета избран по еталонен (master) стандарт, като го визуализира едно до друго със съответстващия цвят от зависимия (dependent) стандарт. Можете да използвате тези палети, за да комуникирате намерението при създаването на дизайна и разбирането за неговата постижимост.

С PantoneLive Visualizer можете да създавате и PDF документи, които можете да отпечатвате, съдържащи палети на избраните от вас цветове. За да получите добри резултати трябва да използвате калибриран монитор и калибриран принтер.

 

PantoneLIVE


На изображението виждате два отделни сета Pantone цветове. Те изглеждат много различно и нямат почти нищо общо помежду си. Но ако се вгледате ще видите, че:

 • номерата на цветовете отляво и отдясно са едни и същи – P375, P485, P7546, P583;
 • разликата е в условията на печат – в единият случай са отпечатани на бял картон за чашата, а другия на велпапе за пръстена. Резултатите са изключително различни, въпреки, че реално е отпечатан един и същи дизайн.

Ако не работите с PantoneLive

 • Дизайнерът прави дизайн с Pantone цветове в някакво работно цветово пространство, например sRGB;
 • Евентуално може да използва някой от вградените профили, например Fogra39 за дефиниране на CMYK цветове;
 • С този дизайн например иска да се отпечата чаша на бял картон и пръстен на велпапе за ново заведение в центъра на Варна. На двете ще има едно и също лого;
 • Дизайнерът знае, че ще има разлика, но не знае колко точно и не може да я визуализира за своя клиент или екип;
 • Печатницата получава заданието и прави цветна проба по стандарт, обикновено Fogra39, въпреки, че този стандарт не се използва нито за печат на бял картон, нито за печат на велпапе;
 • Заданието отива на печат, като единственият еталон за печат е цветната проба и скалата на Pantone. И двете не са постижими изобщо на печат при тези условия;
 • Печатницата не може да контролира добре качеството и до последния момент не знае дали поръчката ще бъде приета.

Ако се работи с PantoneLive в целия процес:

 • Дизайнерът прави дизайн с Pantone цветове в някое от работните цветови пространства, например sRGB;
 • Евентуално може да използва някой от вградените профили, например Fogra39 за дефиниране на CMYK цветове;
 • С този дизайн например иска да се отпечата чаша на бял картон и пръстен на велпапе за ново заведение в центъра на Варна. На двете ще има едно и също лого;
 • Дизайнерът знае, че ще има разлика и може точно да я види, използвайки правилните Pantone цветове от точната библиотека за предвидените условия на печат за продукта;
 • Печатницата получава заданието и прави коректна цветна проба, като използва връзката с PantoneLive на системата си за симулация на цветовете по предвидените условия на печат за крайния продукт;
 • Заданието отива на печат, като еталон за печат служат коректната цветната проба и вярната скала от PantoneLive за условията на печат, заредена в измервателните уреди за контрол на цвета. И двете би трябвало да са постижими в определени малки толеранси;
 • Печатницата може да контролира добре както използваните мастила – дали отговарят на вярната библиотека), така и на качеството на продукцията и могат да бъдат сигурни, че поръчката ще бъде приета.

Ако все още работите с физически стандарти и използвате X-Rite eXact спектрофотометър, можете да измерите реални отпечатъци за да получите техните спектрални стойности. PantoneLive Visualizer може обективно да сравни различни материали на екрана ви и използвайки спектралните данни, които сте измерили да създаде специфични за вас Pantone и PantoneLive цветови цели.


Как можете да закупите PantoneLive

PantoneLive се предлага в два варианта, които обхващат различни цели и нужди.

 • PantoneLive Design – предоставя на дизайнерите и специалистите по предпечат достъп до Pantone дигиталните библиотеки, които могат да се използват по време на тези етапи. Този лиценз отключва възможността за използване на библиотеките в Adobe Illustrator, след инсталация на безплатен плъгин
 • PantoneLive Production – отваря достъп до пълните, изчистени спектрални стойности на всички спот цветове, които могат да се използват по време на предпечатния и печатен процес, за да сте сигурни, че ще постигате точни и повторяеми резултати независимо от печатния материал, технология или мастила

PantoneLive се предоставя на годишен абонамент с много ниска инвестиция, като освен самият лиценз по времето на валидност на абонамента получавате достъп до всички нови библиотеки, които се създават постоянно.

 

Изпрати запитване за PantoneLive към ГЕД


За X-Rite
Лидер в разработването на софтуер и уреди за измерване, контрол и комуникация на цветови цели. X-Rite е в основната на множество разработки, които определят и цялостно променят печатната индустрия и разширяват възможностите за създаване на уникални опаковки и печатни изделия.

За ГЕД
С повече от 25 години опит на българския пазар ГЕД предлага едно от най-широките и портфолиа за изграждане на цялостен цветови работен поток, който да помогне на печатниците да се доближат до реално индустриално производство с предвидими и стандартизирани процеси и резултати на най-високо ниво.

За контакт с ГЕД
Уебсайт: printing.gedbg.com
Телефон: 02 80 61 264
E-mail: sales@gedbg.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.