Бъдещето за опаковките е в дигиталния печат

3334
Бъдещето за опаковките е в дигиталния печат

Въпреки постоянните лоши новини за свиващи се тиражи и намаляващи печалби има един сегмент, който не просто се развива, а расте с бясна скорост – производството на опаковки.

skala

 

Опаковките са нещото, което не може просто така да бъде заменено, поради което няма доставчик на печатни услуги, който да не мисли над добавянето на тази услуга в своето портфолио, ако все още не го е направил. През 2014 пазарът на опаковки от картон се равнява на 80 милиарда долара, като Китай, Индия и Япония държат 40% от него. Очакванията са само в Китай количествата да се увеличат с 50% до 2020 година..

Доставчиците на услуги за производство на опаковки зависят от клиентите, доставчиците, параза и т.н. Населението на земята расте непрекъснато, с което и броят на необходими опаковки. В същото време опаковките стават все по-малки и разнообразни. Съкращава се животът на всеки продукт, изисква се все по-честа смяна на опаковките, за да се запазва конкурентноспособността. Не на последно място идва необходимостта от промоции и съдържание, базирано на региона, в който се намира клиентът. Все по-често се среща желанието за подкрепа на местната икономика, фокус върху „зеленото” в опаковките, свързване с мобилните устройства за по-лесен начин на вземане на решения за покупка и други компоненти, с които производителите трябва да се съобразяват.
Колкото до самото взимане на решение за покупка от страна на клиентите, то според проучване на MeadWesvaco Group, между 73 и 85% от потребителите правят такова директно на мястото за продажба. Ето защо дизайнът на опаковките играе много важна роля при избора между два различни продукта, тъй като това е първото нещо, което привлича вниманието.

shema

 

Освен дизайна особено внимание се обръща и на цената за производство на дадена опаковка. Въпреки, че дигиталният печат предлага по-висока цена, все повече търговци осъзнават факта, че това е свързано и с по-високата стойност за продукта. В публикуваният от InfoTrends анализ от Юни 2015 година „Packaging: A market poised for growth” се посочват тенденциите, търсени от търговците, работещи с опаковки:

  • Висока надежности и високо качество
  • Минимализиране на грешките и дефектите
  • Кратко време за изработка и доставка
  • Управление на изискванията за многоезичност
  • Интеграция с производството и технологията на веригата за доставки
  • Поръчка на необходимите количества, а не свръхпроизводство на опаковки и последващото им поддържане на склад

Именно това кара все повече доставчици на печатни услуги да инвестират в дигитално оборудване и да навлизат в този пазарен сегмент. Интересното е, че
90% от печатниците считат, че няма признаци за забавяне при пазара на опаковки, но 95% отчитат, че има скъсяване на сроковете за изработка. Продажбата на опаковки не се различава особено от продажбата на комерсиален печат, но от производтствена гледна точка е необходимо наличие на допълнителни технологии и отлично познаване на процесите за перзонализация и довършителни операции. Необходими са и специализирани софтуерни решения за разработване на самите опаковки с основна цел – оптимално използване на листа. Изследването на InfoTrends очаква ръст за всеки един дял от пазара на опаковки (етикети, гъвкави опаковки, картонени опаковки), така и за целия сегмент в прогнозния период до 2018 година. За опаковките от картон се очаква ръстът да достигне до 58.3%.

Основните потребители на опаковки са големите супермаркети, доставчиците на електроника и големите складове (според проучване на Karstedt Partners по данни от „National Retail Federation, Dun & Bradstreet”). Пак там се посочва, че 27 040 бранда контролират основния приход от изработката на опаковки – 82.5%. Интересният факт обаче идва от това, че 20% от общия брой произвеждани продукти са собственост на малки компании, които съставляват 26 200 от посочения по-горе общ брой брандове. Това са местните компании, към които следва да се насочат доставчиците на печатни услуги, защото именно те са готови да тестват различни дизайни, по-често отколкото променят своя продукт, за да намерят и запазят своето място на пазара. Тук основно спадат различни местни заведения за храна и напитки, но също така малки фармацевтични или козметични компании. Но, не се ограничавайте само с изброените до тук.

shema

 

Препоръчително е да се избягва най-масовият сегмент, предлагащ дълги тиражи с малки печалби, в който се насочват повечето големи играчи, с които трудно може да се преборите ако сега навлизате в пазара на опаковки. Възможност е насочването към иновативни или маркетингово насочени продукти. Такива са опаковъчни компании без технология за кратки тиражи, фирми за дизайн на опаковки, рекламни агенции, стартиращи нови маркетингови продукти или компании насочени към клиентския пазар. Тук спадат продукти и услуги като: разработване на прототипи към фокусни групи, бутикови продукти, маркетингови пакети или дори предлагане на възможност за печат на опаковки при поискване. Значително нараства и доверието в търговските марки, разработени за конкретни хранителни вериги, които до скоро се считаха като продукт, насочен към потребители, които нямат възможност за най-доброто на пазара. Немалко опаковки се произвеждат и за определени маркетингови събития или сватбени тържества. Цялото това сегментиране и локализиране води до все по-голяма необходимост от внедряване на дигитални мощности за изработката на все повече опаковки.

Важно е и мнението на клиентите, които нямат нужда просто от кутия, в която да се намира продуктът! Именно затова дизайнът трябва да е функционален и разпознаваем. Необходимостта от предоставяне на допълнителна информация на мястото на взимане на решение от страна на клиента предполага възможността за интегриране на опаковките с мобилни устройства, посредством QR кодове, NFC или добавена реалност. Пример за подобна кампания е направената от производителя на кетчуп Heinz, при която след сваляне на специално разработено приложение и насочване на камерата към бутилка, се визуализират различни рецепти с продукта.

 

kutii

Особено внимание се обръща и на избора на правилния картон или материал за изрботка. Задължително е използването на одобрени мастила, хартии и покрития за директен или индиректен достъп до храна. Доставчиците на печатни услуги трябва да разполагат и с различни технологии, чрез които да покриват по-голям обем от поръчки. Доставките също търпят промяна, чрез предлагане на опаковане преди самата доставка и намаляване на разходите за поддържане на стоки на склад и складови пространства.

 

opakovki

Най-важното е, че броят на опаковките ще нараства постоянно с нарастването на населението на земята, а хубавото е, че поне към момента те не могат да бъдат заменени с електронни, както все по-често се случва с формулярите и рекламата. Предимствата при използване на дигитален печат в опаковките са за всички по веригата – от производителя, който може да съкрати разходи за складиране, през маркетинговите специалисти, които могат да изпъкнат пред конкурентите си с привличащи погледа опаковки, до клиентите, за които намирането на допълнителна информация ще става все по-лесно. А, всичко това е възможно благодарение на дигиталния печат на опаковки.

 

Автор: Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/