Какво е състоянието на печатния бранш в световен мащаб

4134
Какво е състоянието на печатния бранш в световен мащаб

Началото на 2016 година е. Какво се случва в печатния бранш и накъде върви? Има ли растеж или се срива?

В началото на новата година е добре да спрем за малко и погледнем отстрани посоката, в която се движи нашият сектор. Постоянно се появяват нови технологии и възможности, които по някакъв начин трябва да преценим правилно, след което да определим в каква посока следва да се развиваме.

 

sales up

Какво казват данните
Едно от важните неща е умело да се адаптираме към настъпващите промени, тъй като оцеляват не най-силните или най-интелигентните, а тези които са способни да се адаптират най-добре и най-бързо към средата, в която се намират. Това всъщност са думи на Чарлз Дарвин, казани много отдавна и валидни с пълна сила дори тук и сега за нашия сектор. Всичко търпи промяна – от клиентските очаквания през самите продукти и услуги и се стигне до действията на конкурентите ни.

Към момента в световен мащаб се наблюдава слабо съживяване при ръста от продажби (с около 1,5 до 3% годишно). Разбира се нивата са далече (около 15-20%) под тези преди настъпване на финансовата криза и не са общовалидни за всяка една отделна компания.

През последните две години се наблюдава ясно разделение на две почти равни по големина групи от компании. Едната група бележи постоянен ръст, а другата постоянен спад в продажбите, като същите резултати се наблюдават и в очакванията им за следващите няколко години. Ето защо е много важно от коя страна на тази статистика се намира всяка една компания.

Doing it

 

Посочените по-горе данни успешно кореспондират и със следващите, показващи все по-честия брой сливания, изкупувания и закривания в световен мащаб.

Само в Америка компаниите в бранша са намалели с 6000 за последните близо 10 години (от 30698 на 24706, което се равнява на 19.5%). Причина за много от прекратяванията на дейност се крие в неуспешното преспособяване към новите условия.

Сливанията обаче не са панацея и не могат да решат всеки един проблем. Основната причина за това е че, всеки навлиза в територията на другите, тъй като интернет и цифровите технологии свалиха границите за навлизане на нови територии, и предлагане на нови услуги. Това обаче не означава, че трябва да преследваме всяка една възможност, а по-скоро да си поставяме цели, които могат да бъдат постигнати с наличните ресурси. Много важно е да не правим избора въз основа на това какво би било следващото голямо нещо в бранша или какво работи добре за някой друг, защото то може да не е толкова успешно за нас.

 

New Industry

Какви възможности има пред сектора?
И все пак има много възможности в нашия бранш, само че те не се намират на същите места, нито могат да бъдат постигнати по начина, по който сме свикнали да работим до момента. Бъдещето на печата е в таргетираната и уместна комуникация, а това може да се постигне основно от дигиталния печат. Същевременно печатниците могат да добавят стойност към своите услуги като помагат на клиентите си в изграждането, достъпа и управление на бази данни, които спомагат за таргетиране и уместна комуникация. Всичко зависи от самите нас, особено в случаите, когато предлагаме услуга, която все още не е добре позната на нашия пазар. В този случай е необходимо да заложим на по- ефективна маркетингова кампания, включително сред настоящите клиенти. Много важно е да не забравяме, че работата с настоящите клиенти е много по-печеливша, отколкото печеленето на нови партньорства.

Също от голямо значение е да не вярвате, че сте постигнали необходимото, за да се чувствате спокойни в своята работа. Именно това казва и General McChrystal в своята книга “Team of Teams” – „Да се чувстваш комфортно не е измерител за успех!”. Някои компании считат, че са подготвени за всичко, което може да ги сполети, но подобно чувство на спокойствие може да доведе до най-неочаквани резултати при една евентуална промяна в бъдеще. А, тези промени към момента са много по-бързи и непредсказуеми, отколкото преди години.

 

TABLICA

Проучванията сред клиентите са една стъпка, която може да подскаже много неща за една компания. Единият вариант е чрез изпращане веднъж годишно на анкета за услугите, които са изполвали през последната година. Тук става дума за услуги, които стават все по-характерни за печатния бранш (изброени по-долу). Друг пример е анкетата за удовлетвореност от услугите и това колко от тях са „напълно удовлетворени”, и колко „удовлетворени”. Проучване показва, че двете групи биха проявили своата лоялност към компанията по различен начин. Именно поради това е особено важно клиентите, носещи най-големи приходи на компанията да бъдат в групата на напълно удовлетворените. Разбира се, последното не може да ни предпази от допускането на грешки, но все пак е едно добро начало. Лоялността от страна на клиентите все още е възможна, но единствено в случаите, когато печатниците помагат за техния успех. За да се постигне това към портфолиото от услуги вече се добавят множество, несвързвани до момента с нашия бранш услуги.

Пример за такива са: маркетингови услуги (в това число дигитален маркетинг, SEO/SEM, създаване на съдържание – текстово или видео), управление на бази данни, хостване и създаване на уеб страници и други. Всичко това би спомогнало за увеличаване на продажбите и запазването на позиции на пазара.

Не всичко е дигитално
За финал е редно да кажем нещо и за офсетовия печат, тъй като не всичко се произвежда от модерния дигитален печат. Няма съмнение, че за всяка персонализирана рекламна компания дигиталният печат няма заместител, но не така стои въпросът при опаковките, списанията, книгите и масовите маркетингови материали (въпреки всички предсказания). Производителите на офсетови машини правят всичко възможно техните предложения вече да са ценово ефективни дори при тиражи от 250 листа. Поради скъсеното време за подготовки е постижимо изпълнение на 10 и повече заявки в час с тиражи от 500 листа, което е непостижимо за дигиталните мощности към момента. Разликите в изпълнените тиражи, водят до значителни натрупвания за няколко часа. Осетовите технологии също така поставят на масата и други предимства, сред които възможност за печат върху много по-голям обем от субстрати. Възможни са и довършителни процеси, които все още са непостижими за дигиталния печат.

Когато въпросът опира до нова дигитална машина, стара офсетова или нова офсетова не трябва да забравяме, че сравняваме новите дигитални технологии с офсетови машини на 15-20 години. Истината е, че двете технологии трябва да работят съвместно с цел предоставяне на максимално добро качество на оптимална цена. Затова може би е редно да спрем да мислим, че офсетът си отива, така както доказахме, че печатът не умира с идването на интернет.

По данни на: Epicomm

Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/