10 стъпки за подобряване на предпечатния процес

4177
10 стъпки за подобряване на предпечатния процес

За голяма част от печатниците това лято донесе повече продажби. Оцелелите от рецесията са свидетели на по-голямо търсене от страна на клиентите и за първи път от почти десетилетие имат ръст в продажбите.

Тези увеличени продажби не решават автоматично съществуващите проблеми. Ръстът в производството означава за собствениците и мениджърите, че те трябва да търсят решение на това печалбите да нарастват по-бързо или поне еднакво бързо, колкото приходите от продажби. Именно предпечатът е едно от звената, където нерешените въпроси могат да костват много пари и време на бизнеса.

prepress

 

За много хора последната промяна нагоре в цените за дизайн и предпечат е било преди рецесията. Все още има печатници, таксуващи на 10$ минимална и 60$ часова ставка. Това може да им е от полза в подбиването на цени, печеленето на поръчки и заетостта на персонала, но не носи печалба на компанията. Ако искате да сте печеливши в предпечатния процес, то ето какви стъпки се препоръчва да направите:

  1. Обновете своя хардуер и софтуер – голяма част от печатниците не са инвестирали в ново оборудване за отдела по предпечат в продължение на почти десетилетие. Новите операционни системи и софтуер изискват нов хардуер. Старото оборудване води до забавяне на работния процес и загуба на пари.
  2. Проверете съотношенето на ставката за предпечат, съпоставена към заплатите на отдела – Плащате ли повече на служителите, отколкото получавате от клиентите? Ако съотношението е по-малко от 3:1, то е време да повишите цените си за предпечатни услуги.
  3. Повишете своята минимална цена за работа – Трябва да спрете да взимате по 10$ такса за всяка малка корекция, която не покрива вложеното време. Печелившите печатници изискват минимална сума от 30$ и повече за своя труд в областта на предпечата.
  4. Отдайте част от задачите на външни изпълнители – Има редица компании, които предоставят услуги по набор на текст или други подобни на много ниска цена. Подобни нископечеливши задачи могат да се изпълняват извън предпечатния отдел, който ще може да се концентрира върху по-високоплатените услуги.
  5. Таксувайте повече за графичен дизайн – Дизайнът е специфична работа, която изисква повече познания и умения в областта на привличане на вниманието. Именно това предимство и особено работата с графичен дизайнер трябва да се таксува на много по-висока цена, отколкото се плаща за предпечат.
  6. Обучавайте своя персонал в предпечатния отдел – Лошо обученият персонал води до загуба на пари и време. Инвестирайте в повишаване на ефективната производителност.
  7. Определяйте цената не по време, а по стойност – Не взимайте по-малко, само защото разбирате от работата си и се справяте по-бързо с дадена задача. Определете по-висока такса именно защото сте по-опитни и по-креативни.
  8. Нека персоналът в предпечатния отдел има обратна информация за ценообразуването – Не наказвайте хората в предпечатния отдел, за това че имат ниски продажби. Повечето от тях не разполагат с никакъв контрол над това, което хората от продажбите правят в областта на ценообразуването. Уверете се, че именно служителите, занимаващи се с предпечат имат някаква ангажираност в определянето на цената за своя труд.
  9. Научете се да казвате НЕ на исканията за по-ниски цени – Имайте ценова дисциплина, за да запазите стойността на своята работа. Намалявайки цената за предпечат, намалявате стойността в очите на клиента. Оптимизирайте разходите си изцяло. Най-вероятно има друг отдел от който може да се понижи част от цената. Отказвайки да намалите цената, показвате на клиентите, че вашата работа има стойност.
  10. Не се притеснявайте от конкурентите – Наистина ли вашите конкуренти подбиват цените или това са просто думи на вашите клиенти, за да намалите своите? Може би първоначално е добре да проучите пазара, но след като сте определили своите цени, останете на своите позиции и не се поддавайте на това да ги променяте с всяка поръчка.

Не позволявайте отделът за предпечат да бъде черната дупка, която изсмуква печалбите от вашия бизнес. Ако се фокусирате върху това, което таксувате като предпечатна работа, скоро ще видите колко много неща може да добавите към продажната цена. Добавяйки възможностите, предлагани от новите софтуери за автоматизация на предпечатния процес, ще откриете колко печеливш всъщност може да бъде този отдел за вашата компания.

Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/