Cupcycling превръща чашките от кафе в ефектни хартии

6309
Cupcycling превръща чашките от кафе в ефектни хартии

Cupcycling

Cupcycling е търговска марка на компанията James Cropper, разработила първия в света процес за рециклиране на еднократните картонени чашки за кафе. Вместо да бъдат изгаряни те се превръщат в ефектни хартии и картони. Процесът включва събиране, сортиране и балиране, след което ламинатът се премахва от чашките по специална технология и в последствие се рециклира, при което се получава енергия. Отделените фибри се използват за създаване на ефектните хартии и картони. От тях могат да се произвеждат различни продукти, които в последствие отново подлежат на рециклиране.

Cupcycling

По данни на James Cropper около 95% от материала в чашките се използва за изработка на хартиите, а останалите 5%, които представляват ламинатното фолио се преобразуват в енергия за самото производство. Заводът е с капацитет за преработка на 500 милиона еднократни чашки годишно, като малко след средата на 2019 е запълнен около 15-20% от този обем. Само във Великобритания годишно се изхвърлят 2.5 милиарда подобни чаши. Един от последните партньори на  James Cropper е производителят на поздравителни картички Hallmark, които през октомври ще пуснат специална колекция от 44 модела пликове и картички, изработени върху 100% рециклирани медии от чашки за кафе.

Текста написа: Антон Даскалов
Източник: www.jamescropper.com

Антон Даскалов
 | Website

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/