02. Какво е Image Size?

1870

Какво е Image Size?

„Как да научим всичко за  Adobe Photoshop !?“

Ръководство за начинаещи на Стамен Стаменов, www.zoomania.org 
Глава втора.

Какво е Image Size

Заредете една снимка в програмата Ви. Горе в синичкото работно поле на снимкатаq кликнете с десен бутон. Вижда се Duplicate-Image Size-Canvas Size-File info-Page Setup

Duplicate еq за да направите клонинг или копие на снимката Ви, или в началото, или в определен момент, от работният процес. С цел, да не работите по оригинала и при грешка, да не унищожите оригинала, а само копието /ако се е наложило, де/.

Image Size: с него, Вие влияеете върху размера на снимката, било то пикселов или файлов. Image Size замества и бутон V. Може да се направи следния пример. Пуснете програмата. Натиснете Ctrl N + Enter. Отворете 2ра снимка. Натиснете V. Задръжте левия бутон на мишката и преместете, с влачене втората снимка, на чисто новото работно поле (бяло поле). Ако не сте настроили с Image Size, втората снимка, тя ще е или прекалено голяма от 1та, или прекалено малка и трябва да ползвате бутон V, по гореописания начин. Затова научете тази опция, от менюто на самата снимка. Това меню е валидно за всяка снимка. Image Size е вече натиснат, нали вие виждате следното:

Pixel Dimensions: 43K – това показва големината – файловата големина, на самата снимка:
– Width
– Height
Това са обозначенията на снимката, съответно по дължина или ширина. Променяйки техните цифри, Вие променяте и самата снимка. Но за да стане равномерно тази промяна, натиснете тези две неща:
Constrain Proportions – това дава възможност, променяйки примерно Width – другото се променя автоматично. Работите само в пиксели (pixels). Така е по стандартите.
Трябва да е маркирено и това:
Resample Image – задължително.

Запомнете това е важна опция, която ви спестява описания начин с бутон V. Задължително е да познавате тази опция.

Интернет портал за печатни технологии.