11. Отново за History – Actions – Tool Presets

3122



Отново за History – Actions – Tool Presets
В частност за Actions
/Ръководство за начинаещи на Стамен Стаменов, www.zoomania.org/ 
Глава единадесет.

Кликнете на Actions
Ще видите как ви изпадат различни папки, със съответните техни имена.
Преди това заредете снимка.
Направете и дубликат – научете се да не работите с оригиналните снимки!!!!!!!
Запазете го с File – Save As, във формат PSD-PDD
Това е работен вариант на вашата учебно-тестова снимка.
Кликнете на Actions
Виждате папки с имена:

Frames – чрез работата си с това меню създавате разни рамки. Те са вградени във ФШ и нямат нищо общо по гореописания метод на правене на рамките.
Production – чрез работата си с това меню, вие получавате удоволствието от това, да работите с разни готови продукти на ФШ, спестяващи ви време; мислене и т н….
Commands – чрез работата си с това меню вие задействате, най-често срещаните команди във ФШ
Image Efects – чрез работата си с това меню вие въздействате върху снимката доста силно. С различни ефекти; цветове и т н..

При мен, доста от тези папки се повтарят като имена, но съдържанието не винаги им е еднакво. Не знам защо е така. Има и някои папки с други имена, но те не са важни.

Как да пусна или да стартирам този процес в тази опция, ще ме попитате вие.
Ето така:
Кликнете на Actions
Кликнете на Image Efects, на едни синички стрелкички. Чрез тези стрелкички, Вие влизате в папката на дадения процес
Кликнете на Oil Pastel
Щом сте маркирали вече дадения процес, който ще въздейства на снимката, долу в работното меню, се появяват една точка и една стрелкичка,сочеща надясно. Те са оцветени в кафеникаф цвят.
Натиснете стрелкичката, изскачат Ви разни прозорчета. Навсякъде натискайте Ok. И ще видите резултата.
После просто се прехвърлете на следващия ефект; процес; опция и следвайте начина, който Ви описвам.

Този принцип на работа важи и при:
Frames
Production
Commands
Image Efects

Това е.
Останалите менюта на Actions долу ниско, не ги пипайте – ползвайте само стрелкичката, сочеща надясно. За да стартирате дадения процес…..

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.