История на PLEXIGLAS®

2863
История на PLEXIGLAS®

История:
Първата акрилна киселина е създадена през 1843 година.
Mетакрилова киселина, полученa от акрилна киселина, се формулира през 1865. Реакцията между метакриловата киселина и метанол дава като резултат естера метил метакрилат. През 1877 г. германският химик Вилхелм Рудолф Фитиг открива процеса на полимеризация, която превръща метилметакрилата в полиметилметакрилат.

През 1933 г.  марката PLEXIGLAS® е патентованa и регистриранa от друг немски химик – Ото Рьом.  През 1936 започва първата търговска дейност, производството на безопасното акрилно стъкло.  По време на Втората световна война съюзническите сили и тези на Оста, използвали акрилно стъкло за перископи на подводници и самолетни стъкла, сенници и артилерийски кули. Между другото, лечението на пилоти на самолети, чиито очи са пострадали от летящи парчета от PMMA  дава много по-добри резултати от тези, чиито са наранени от стандартно стъкло поради много по-добрата съвместимост  между човешката тъкан и PMMA, в сравнение със стъклото.

Синтез:
РММА се получава рутинно чрез емулсионна полимеризация, полимеризация в разтвор, както и чрез полимеризация в насипно състояние.  За производство на 1кг PMMA е нужен около 2 кг нефт. PMMA произведени чрез радикалнa полимеризация (всички търговски форми на  PMMA) е атактичен и напълно аморфен.

Обработка:
Температурата на встъкляване или втвърдяване (Tg) на атактичен PMMA е 105° C.
Стойностите Tg на търговските класове РММА варират 85-165°С; обхватът е толкова широк поради големия брой търговски състави, които основно са формирани от съполимери с ко мономери, различни от метил метакрилат.

Температурата на формоване започва от температурата на встъкляване. В това се включват всички общи методи за формоване, включително леене под налягане, формоване чрез пресоване и пресоване. Най-високото качество ПММА листове се произвеждат по метода на отливане. При метода на отливане якостта на материала при формоване е по-висока в сравнение с останалите класове поради изключително високата молекулна маса.
Поради чупливостта на РММА при натоварвания, се използва каучуково закаляване за увеличаване на якостните качества на материала.

Обработка, рязане, и лепене:
За слепване на РММА елементи се използва цианакрилат цимент (обикновено известен като лепило) чрез топлина (заваряване) или чрез използване на разтворители като ди- или трихлорметан.

Резултатът е разтваряне на пластмасата в точката на слепване и образуване на почти невидим шев. Драскотини могат лесно да бъдат отстранени чрез полиране или чрез нагряване на повърхността на материала.

Лазерно рязане се използва, за да се образуват сложни форми от ПММА листове.
При лазерно рязане PMMA се изпарява до газообразни съединения (включително неговите мономери), така че прорезите са много чисти, а  рязането много лесно.  Въпреки това при лазерна обработка се създава високо вътрешно напрежение, което води до „стрес-пропукване“ в разреза и на няколко милиметра дълбочина в него. Затова задължителна стъпка е последваща обработка чрез нагряване на елементите  в пещ с въздушна циркулация от стайна температура до 90 ° C (в размер на не повече от 18 градуса на час) или до стайна температура (в размер на не повече от 12 градуса на час).

Температура трябва да се поддържа, както следва: един час за дебелина 3 mm, два часа за дебелина до 6мм, четири часа за дебелина до 12мм и шест часа за дебелина до 20мм.  Бързият цикъл на охлаждане  е надежден за тънки листове и включва поставянето им в предварително загрята пещ при 80 ° С  в продължение на един час като след отстраняване на елементите от пещта се оставят да се охладят до стайна температура.

Методът  добавя  време в производственият процес, като негова алтернативата е техниката посредством циркулярно рязане (sawcutting), която осигурява по-добра ефективност във времето, освен ако елементите не изискват сложни криви.

В това отношение PLEXIGLAS® има предимство пред конкурентните полимери като полистирол и поликарбонат, които изискват по-високи лазерни правомощия и дават по-лоши резултати при лазерна обработка.“

 

Източник: Виском АД

Вижте профила Виском в каталога polygraphy.info

 

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.