Какво представлява Memjet технологията на печат

1886
Какво представлява Memjet технологията на печат
Spread the love

През март 2007г. На международното изложение Global Ink Jet Printingавстралийската компания Silverbrook Research официално представя новатаси технология за мастиленоструен печат наречена Memjet.

Името на технологията е образувано от абревиатурата MEMS(Microelectromechanical Systems) и думата jet, което символизирамастиленоструен печат. Трябвало обаче да мине още време докато се появипървия действащ принтер с тази технология на печат. Това навярно идва иот факта, че до създаването на технологията Memjet фирма SilverbrookResearch е била толкова малка, че повечето хора дори впрофесионалните среди въобще не знаели за съществуването ѝ(говори се, че тогава дори са нямали уеб сайт). Въпреки това след 10годишни разработки от Silverbrook Research представят пред светатехнологията Memjet и бързо наваксали откъм популярност. През тозипериод те не спрели да се занимават с разработване на нови технологии.За една година фирмата регистрирала 452 патента свързани само стехнологията Memjet, а към 2011 броя на патентите се увеличава до над3000.

inline_127_/images/pechatnaya_golovka.png

За технологията
Не е тайна, че един от основните недостатъци на мастиленоструйнитепринтерите с движещи се глави е загубата на време. При съвременнитемастиленоструйни принтери с еднократно преминаване на главата от единиякрай на медията до другия се нанася мастилен слой не по-широк от 2-3см, след което медията се придвижва напред и цикълът се повтаря.Следователно за отпечатването на един лист А4 ще бъдат нужни няколкодесетки цикъла. Трябва да отбележим, и че при повишаване накачеството на печат намалява ширината на мастиления слой. Видно е, чемаксималната скорост на печат при този вид принтери се ограничава от:широчината на медията, широчината на печатащата глава и качеството напечат.

Ако се позовем на горенаписаното, лесно ще стигнем до извода, че най-ефективният начин да ускорим производството е да увеличим размера напечатащите глави и да ги направим неподвижни. Тази конструкция бипозволила значително да се увеличи скоростта на печат. Точно товарешение избрали и в Silverbrook Research проектирайки систематаMemjet. Основна отличителна черта на технологията е неподвижнатапечатаща глава, обхващаща цялата ширина на медията.

inline_755_/images/mem1.jpginline_845_/images/022931.jpg

Тук идва и първият проблем с който са се сблъскали конструктурите: заустройство с формат А4 е необходимо създаването на монолитна печатащаглава с размер не по- малко от 21 см, което за сега е практическиневъзможно. Затова инженерите от Silverbrook Research открили прост нохитър начин за преборването на този проблем- направили главатасегментирана. Системата е изградена от свързани помежду си секции катоширината на всяка от тях е 20 мм. Във всяка секция се разполагат по петгрупи с по 1280 дюзи, като всяка дюза има индивидуален канал, свързващя с мастилото. Тоест всяка 20-милиметрова секция от печатащата главасъдържа по 6400 дюзи, които позволяват използването на до пет различнимастила. Работата на всяка от секции се управлява от отделен чип.По този начин може да се реализира разделителна способност напечатащата глава до 1600 dpi. Печатната глава Memjet спада къмтермоструйните устройства, при коитоза да се изстреля мастилото то се нагрява рязко, предизвиквайкивъздушен мехур, който изтласква рязко микрокапка мастило извъндюзата. Обема на капката е в порядъка на един пиколитър.

За пример: Печатащите глави за принтер с размер А4 се състоят от 11секции или 70,4 хиляди дюзи, а всяка дюза работи с по 20 хиляди капки всекунда. По този начин технологията позволява печат на до 60 цветнистраници с формат А4 в минута (При по-ниска резолюция на печат може дасе стигне до 90 страници в минута).

Мастилата използвани в системата Memejet са водни, специалноразработени, да отговарят на нуждите на главите. Формулата, по която сеизработват се наблюдава строго, тъй като мастилата трябва да съдържатминимално количество примеси, за да се гарантира фиксирането върхумедията и дългият живот на главите.

С технология Memejet е възможно да се създадат печатащи глави с размериот20 мм до 2 м, което я прави удобна за отпечатването на всякаквипродукти, от изключително малки (възможно е даже да се постави въвфотоапарати или в мобилните телефони) до широкоформатни.

Написа: Радина Дойнова
Материали:compress.ru

Биографична информация