Калибратор за спирали

1286
Калибратор за спирали
Spread the love

Калибраторът за спирали е много полезен инструмент за установяване нанай-подходящата спирала за подвързване. 

На външен вид прилича на линийка с разграфени от двете страни скали -червена и синя. В средата са поместени две таблици за съответнитестъпки, размери и капацитет на спиралите. В дясната част е направенпрорез за измерване на дебелината на подвързваното тяло. 

inline_629_https://printguide.info/images/linia_big97_3.JPG

Как се измерва?
Първо се измерва дебелината за подвързване. Можете да го направите подва начина. С линейно измерване с обикновенната линийка или с поставянена изделието в прореза на калибратора така, че да обхване плътно цялатадебелина на изделието за подвързване (тяло и корица). Отгоре е размерав инчове, отдолу е съответен номер на спиралата. Измерването с прорезана калибратора ви дава директно големина и номер на спиралата. 

inline_316_https://printguide.info/images/linia_big97_1.JPG

Виж снимката. Примерното измерване показва 1 инч номер на спиралата 16. При междинно измерване( дебелината е между два размера)избирате по-големия номер.

inline_795_https://printguide.info/images/linia_big97_6.JPG

При линейно измерване с обикновената линийка вместо с калибратораможете да използвате таблиците в средата за определяне на стъпка ирамер на спиралата..

inline_631_https://printguide.info/images/linia_big97_7.JPG

Имаме възможност да изберем две стъпки 2:1(червена таблица) и 3:1(синятаблица). В нашия случай с примерното измерване, трябва да изберемспоред измерената дебелина 1 инч съответно стъпка 2:1. За улеснение двете стъпки са в различни цветове. В нашияслучай трябва да използваме червената скала.

inline_496_https://printguide.info/images/linia_big97_2.JPG

След направения избор за стъпка и дебелина на спирала, е необходимо дауточним дължината на спиралата. Това е необходимо, за да преценимправилно на колко зъба да бъде отрязана заготовката на спиралата и къдеточно да бъде перфорирано изделието.  

inline_869_https://printguide.info/images/linia_big97_5.JPG

Калибраторът се използва като линийка (използваме в нашия случайчервената скала). Нулата се поставя в края на подвързваното изделие исе отчита по цифрите с квадратчета. На снимката можете да видите вечеперфорирано и подвързано изделието. На него червените цифри сквадратчетата съвпадат точно на местата на перфорацията и поставенатаспирала. Предварително можем да преброим и колко зъба на спиралата санеобходими за подвързването на изделие с тази ширина. В нашия случай са17 зъба.

inline_424_https://printguide.info/images//linia_big97_4.JPG

Поставянето на нулата точно в началото на изделието е условно. За даизбегнете пробиване в края на листа можете да преместите измерването вдясно колкото ви е удобно.

Калибраторът ни помага не само да изберем правилната дебелина наспиралата, стъпката, точния брой на зъбчетата, на които трябва да бъдеотрязана преди поставянето, но и ни дава сигурност при определяне наместата на перфорацията, така че някой от отворите да не се окаже многоблизо края и да прокъса изделието.

Линийката е валидна за широко използваните спирали WIRE-O на JBI,произвеждани и предлагани от фирма Българска Индустриална Група АД.
Можете да я намерите в печатното издание PolygraphyInfo 2011 като вложка.

Печатното издание Polygraphy Info 2011 велектронния магазин.

Биографична информация