Лепилни ленти

2105
Лепилни ленти

Съществуват различни начини и способи за да свържем или асемблираме предмети:
Шиене – свързване с помощта на конци
Фрикция – свързване чрез триене. Използва се при свързване на метални изделия
Заваряване – този метод е широко разпространен за свързване на метални и полимерни изделия
Механично свързване – като пример можем да посочим свързването чрез кламери и редица други.

През 19 век химиците започнали да модифицират естествените субстанции като вулканичната гума и рафинирания петрол. Всеки един от тези процеси допринесъл за откриването на адхезивите и за усъвършенстване на този химичен процес който днес се прилага успешно при производството на адхезиви за обувното и опаковъчното производство.

Двадесети век беше белязан с развитието на полимерната химия и внедряването на модерни адхезиви като синтетичните смоли, които служат за основа на най-разпространените адхезиви сега.

При използването на адхезивни ленти има редица преимущества, в сравнение с алтернативното използване на лепила и механична фиксация. Част от тези преимущества са:

 • голяма лепилна площ
 • по-лесен метод за асемблиране
 • могат да се използват за скрепване на различни по структура повърхности
 • подобрена стабилност по отношение на дименсиите
 • лепилните ленти не само слепват, но и изолират повърхностите
 • повърхността на лепилния слой служи като буфер за вибрации и удари
 • лепенето често може да е напълно автоматизиран процес

Защо да се използват лепилни ленти?

 • чисто използване
 • безопасни са при употреба
 • не се създава безпорядък
 • минимално количество отпадък
 • минимални разходи
 • адхезивите се дистрибутират под определена форма
 • подлежат на довършителни процеси, като не ги затрудняват
 • могат да се нанесат на дадена повърхност с помощта на лайнера носител

Производство на лепилни ленти

Производството на лепилни ленти е сложен и комплексен процес. Той може да се различава в зависимост от технологията на отделните производители. Въпреки това, можем да разграничим пет компонента, които да основните съставни части на всяка лепилна лента:

Носител – естествено, както вече споменахме, за да достигне всеки адхезив, то той трябва да притежава носител. Най-лесно можем да обясним ролята на носителя ако разгледаме добре познатите на всеки потребител изолиращи ленти за електрически кабели. При този тип ленти носителят е изграден на базата на PVC. При други типове ленти като носител се използва и текстил, но това зависи от предназначението на дадения вид.
Лайнер – той се използва за да разграничи адхезива от носителя или от друг вид адхезив, като му позволява лесно „развиване”. Използва се за да предпази адхезива преди неговата употреба. Често се използва и като идентификация за да може в производството без загуба на време да разграничим различните видове лепилни ленти само с прост поглед. Много често при производството на лепилни продукти се използва синхронизирана хартия, която играе ролята на лайнер.

Ето тук е мястото да разграничим носителя и лайнера – това са два съвсем различни компонента, имащи различна роля. Когато говорим за носител, то трябва да отбележим, че адхезива не се отделя от носителя. За носител можем да говорим при добре познатите изолиращи ленти за инсталации и масово употребяваните във всеки офис едностранни лепилни ленти.

Когато говорим за лайнер, то тук адхезива е само временно прикрепен и лайнера е само и единствено временен приносител. А пример можем да посочим производството на лепилни точки на базата на Hot Melt лепилата. При едно такова производство в 90 % от случаите, когато се касае производство на опаковки с големи количества, например роли от 5000, 10 000 точки, то тогава се използва силиконизирана хартия, която играе ролята на лайнер. Разбира се, лайнера може да бъде не само силиконизирана хартия, но и филм. При производството на лепилни точки за retail продукти се използват най-често филмови подложки, тъй като тук вече в дадена опаковка има под 1000 точки, и този тип подложка е много по-удобна при използване от крайния потребител.

Праймер / Активно покритие – присъствието на тази съставна част прави повърхността на адхезивния слой активна и подходяща за лепене. Този слой спомага за сигурното закрепване на адхезива върху носителя и пречи за мигрирането на адхезива.

Покритие за лесно отлепяне
– този слой спомага за контролираното развиване на дадена лепилна лента. В някои случаи може да се използва вместо лайнер при двойно лепящи ленти. Трябва да отбележим, че този тип покрития обикновено забавят стареенето на лепилния слой и прави използването на избрания от вас продукт по-дълго, като запазва неговите първоначални характеристики. Обикновено, без използване на подобен вид покрития лепилните ленти имат срок на съхранение от няколко месеца, докато при наличие на забавящ покритието слой срокът на съхранение достига година, а в някои случаи година и половина. Разбира се, всяка компания разработва и използва собствена формула, и съответно продуктите на всяка една се различават по своите характеристики.
За да сте сигурни в характеристиките на използваните от вас адхезивни ленти и лепилни точки проверете срока за годност и използвайте в рамките на указаното време от производителя. За най-добри резултати използвайте в рамките на една година. Това важи особено за лепилните точки и адхезивите на база топлотопими лепила.

Адхезиви
– при производството на лепилни ленти се използват различни видове адхезиви – на базата на силикон, феноли, топлотопими и други. Всеки вид адхезив има различни характеристики. Някои от тях имат и допълнителни характеристики, с които трябва да се съобразите – например температуроустойчивост, УВ-устойчивост и други. Всеки производител има свои формули за разработваните и предлагани продукти. Много важно е да не забравяте – когато имате нужда от лепилна лента, моля ви да не купувате преди да сте се консултирали и изпробвали предварително даден продукт. Преценете надеждността на своя доставчик – ако просто можете да си купите чувал с лепилни ленти от дадена компания, без да ви е зададен въпрос за какво ще използвате изделията, то тогава потърсете друг доставчик. Компания, която държи на своя имидж винаги преди да ви продаде ще ви консултира и ще ви предложи да изпитате заедно различни варианти. В този случай ще сте сигурни, че сте избрали правилния продукт.

Иска ми се да обърна внимание и на още нещо много важно – безопасността. Много често в опаковъчното производство се използват така наречените сплайсинг ленти, особено при автоматизираните линии за производство на хартиени торби. Съгласно изискванията на ЕС, използваните адхезиви трябва да отговарят на определени условия и да са безопасни за здравето на потребителите. Не използвайте непроверени и с неустановен произход адхезивни продукти, за които няма кой да гарантира дали са безопасни. Използвайте продукти с доказано качество, което ще ви спести редица неудобства, а и вие ще знаете, че произвеждате безопасен продукт.

Формат на лепилните ленти

Когато чуете „лепилна лента”, навярно първото, което си представяте е навита ролка. Разбира се, тъй като в последните години лепилните ленти се превърнаха в неизменен продукт във всяко опаковъчно производство се наложи производителите да се съобразят с изискванията и нуждите на потребителите и да ги дистрибутират не само под формата на ролка, но така също и като готови за употреба детайли.

Най-често срещаните форми на лепилните ленти са:

Джъмбо роли
– особено удобни за големи производства. Най-подходящи за корпоративни потребители, които могат да ги нарежат на необходимите и най-удобни за тяхното производство широчини.

Форматирани роли
– повечето производители предлагат на клиентите си готови, форматирани роли. Те са нарязани на определени широчини. Така можете да закупите най-удобния за вас размер. Не забравяйте – стремете се да използвате стандартни широчини, за да не оскъпявате своята продукция. Ако разбира се налага да използвате точно определена широчина, не е необходимо да търсите при всички производители – попитайте дали вашият доставчик може да произведе за вас желаната широчина. Това не би трябвало да е проблем за сериозните производители. Все пак проблема ви се разрешава със смяна в настройката на ножа на джъмбо ролата.

Форматирани и щанцовани елементи
– те са много удобни за използване, тъй като ви спестяват излишно време за форматиране. Можете да поръчате както стандартни формати, така и продукти, отговарящи на вашите изисквания. При голям тираж на този тип продукт цената не се оскъпява значително. Все пак преимуществата за вас не са за пренебрегване – производителността ще се увеличи, а да не забравяме и факта, че ще липсва технологичен отпадък от неоползотворени продукти.

Макари и шпули
– това е удобна алтернатива. Сравнително по-малка от джъмбо ролите. Подходяща идея за всяко производство.

Производството на адхезиви е комплексен и сложен процес, свързан с използване на специфични технологии. Лепилните ленти са познати и се използват повече от 100 години, като продължават да бъдат усъвършенствани. Техните приложения също се развиват, като се използват нови и различни материали. Това прави употребата на лепилните ленти подходяща при полиграфическа индустрия, опаковъчна индустрия, козметична и фармацевтична индустрия, производство на изделия от полимерни материали, изолиране на инсталации и редица други.

Автор: инж. Радостина Тасева – Управител „Гетина” ЕООД
В статията са използвани материали на фирма SCAPA

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.