Проблеми при офсетовия печат и начини за тяхното отстраняване (част 1)

2376
Проблеми при офсетовия печат и начини за тяхното отстраняване (част 1)
Причина:
Лакиране на напечатаните листове.

 Начини за отстраняване на дефекта:
По правило количеството лак, което се подава на листа, е доста голямо, за да се постигне равномерен и затворен (плътен) лаков слой, което гарантира добър резултат от лакирането. Но това, от своя страна, предизвиква слепване на листовете. За да не допуснем слепването, най-добре е да извършим описаното по-горе проветряване на листовете в правирно избрано време. При лакиране на дебел картон можем да образуваме по-високи купчини, а след превозването на купчината от машината, отново трябва да обърнем на страна купчината, така че листовете на картона да съхнат вертикално. В тази позиция листовете лежат в купчината без да се слепват.

Причина:
Запушени дюзи на устройството за пулверизиране с пудра.

Начини за отстраняване на дефекта:

Обработването с пудра на напечатаните листове ги предпазва от копиране и слепване. Но „пудренето“ (разпрашването) има и своите недостатъци, като например това, че лошо се приемат следващите слоеве на цветното мастило, възникват проблеми с по-нататъшната обработка на листовете и др. Постоянно трябва да се контролира зададеното количество пудра, което се пулверизира върху напечатаните листове. Защото дюзите на пулверизиращото устойство могат да бъдат запушени, а количеството на пудрата може да бъде намалено или сведено до нула.

Дефект:
Прилепване на листовете към гуменото платно.

Причина:
Засъхващо цветно мастило.

 Начини за отстраняване на дефекта:
Листовете най-често прилепват към гуменото платно (докато са в печатната секция), ако между изработването на отделните копия изминава твърде много време, а машината продължава да работи през цялото време на празен ход. Поради скоростта на офсетовия цилиндър и цветния мастилен апарат (устройстото за цветните мастила) – цветното мастило влиза в контакт с все по-голямо количество атмосферен кислород, в сравнение с кислорода по време на престоя на машината. Цветните мастила, които се закрепват чрез окисляване, започват да засъхват върху гумата и стават по-лепливи, което е причина за прилепването на хартията към гумата. При по-дълъг мастилен апарат преди изработването на копието, най-напред трябва да се прекарат през машината около 40 листа стара хартия (макулатура), и да се работи при включен мастилен апарат (устройство на цветното мастило). Освен това, гуменото платно или повърхността на цветното мастило в мастиления апарат трябва да се напръскват със средство, което предотвратява засъхването на цветното мастило, или пък повърхността на гумата да се протрие с талк. Последната възможност е втриването на печатарско масло в повърхността на офсетовото гумено платно. Това, наистина, намалява разтегливостта на цветното мастило, но затова пък става причина за скъсяване живота на офсетовите гуми. Можем да си помогнем също така чрез втриване в офсетовата гума на малки количества препарат срещу засъхване на цветното мастило. Този проблем изчезва, след като започне печатането на тиража.

Дефект:
Хартиен прах.

Причина:
Лошо лепене на хартията.

 
Начини за отстраняване на дефекта:
Причината за появата на прах най-често се дължи на натурални нерециклирани хартии с дефектно обработена повърхност, която няма способността да задържа пълнителите, които се намират в хартията. В такива случаи можем да си помогнем, като ламинираме хартията на мокро, или като я лакираме. Най-добрият начин, обаче, е улавянето на праха в машината чрез ламиниране на листовете на мокро с помощта на стара пластина и често измиване на офсетовите гуми.

Дефект:
Тъп нож в резачката. Проблеми с напасването на цветовете (пасера).

Причина:
Разлики, предизвикани от неправилно полагане (наслагване) на листовете.

Начини за отстраняване на дефекта:
Притискателния ремък (панделка) не достига листа или го достига твърде слабо. Да се установи височината на капака на плюс 2/10 мм. Да се регулира правилно натискът на пружината. Да се използват добри пружини и подходящ сегмент. Да се контролира влизането на листа. Притискателния ремък трябва да притиска листа в отсечка около 5 мм. Ако листът се притиска (придърпва) твърде силно, тогава трябва да се приложат контролни и други помощни средства.
Хартията не е отрязана под прав ъгъл. Да се коригира рязането и ако това е възможно -ограничителят на притискателното рамо да се фиксира под съответен ъгъл. Капаците на предните притискателни рамена са разположени твърде ниско или крайните ролки се намират върху листа. И в двата случая предното притискателно рамо не достига листа. Да се регулират предните притискателни рамена на дебелина плюс 2/10 мм, а крайните ролки 1 мм зад поставения лист. Ако неправилно поставените ленти затрудняват транспортирането на лист, тогава тези ленти трябва да се регулират по стабилизиращите линии. Твърде ниско разположените транспортни сачми, четкови ролки и притискащи устройства задържат транспортирането на листовете. Да се проверят всички елементи и да бъдат нагласени правилно. След това трябва да се наблюдава маркировката на страничните притискателни рамена. Капаците на предните притискателни рамена са разположени твърде ниско и задържат влизането на листа. Това се забелязва особено при краищата на хартията при рязане. Капаците на предните притискателни рамена са разположени твърде високо. Листът влиза твърде дълбоко. Подвижните щипки са разположени твърде ниско или не са контрирани. Листът изскача от притискателните рамена. Да се използват сачми и четкови ролки, които не позволяват на листа да изскача. Подвижните щипки са разположени твърде високо. Листът е нагънат и се подава без гаранция за пасване. Тактовете на апарата (автоматичен подавач на листове) са установени неправино. Листът идва твърде рано и силно отскача. Листът идва твърде бавно и няма време за изравняване. Също така може да бъде поет, преди още да достигне до предните притискателни рамена. Да се нагласи върху съединителя по такъв начин, че листът да застане 5 мм преди току-що затвореното предно притискателно рамо. По отношение на скосените (полегати) предни притискателни рамена почти не стига времето за изравняване на листа. Хартията е наелектризирана или се закача в промеждутъка между извеждащата маса с транспортните ленти и ламаринения гребен. Към извеждащата маса да се залепят ленти от хартия с покритие (с покривен слой) и да се спуснат във вътрешността на ламаринения гребен. Наклоненият поток от листове поради наклоненото положение на смукателите, неравномерното притискане на ролките или неравномерният опън на лентите – са причина за липсата на пасер. Ако са твърде къси, тогава крайните ролки няма да ги придвижат до предните притискателни рамена. Да се използват транспортни сачми или да се изравнят всички листове за печатане на тиража. Ако листовете са твърде дълги, те напират върху предните притискателни рамена и се смачкват в тях, защото крайните ролки натискат силно листовете или все още се намират върху листовете. Това влияе върху предните притискателни рамена. Да се изравнят листовете, които са предназначени за печат на тиража. Отново да се установи по прецизен начин пътя на движение на листа и постоянно да се контролира. Вече напечатаните листове да се прекарат няколко пъти през машината. Да се следи обозначението за началото на печатния образ.

Причина:
Твърде меко гумено офсетово платно.

Начини за отстраняване на дефекта:
Идентични последствия, каквито са описаните в точка „Неправилно обстругване“. Да се изработи по-твърда гума с помощта на калибриран картон.

Причина:
Твърде висок натиск. Начини за отстраняване на дефекта: Неправилният натиск води до твърде силно пресоване на хартията. В резултат на това настъпва силно разтягане на хартията и липсва размерна стабилност (стабилност на размерите). Натискът максимум 1/10 мм. Само при печат върху картон може да има по-голям натиск.

Причина:
Неравномерен луфт или твърде голямо подаване на овлажняващ разтвор. Начини за отстраняване на дефекта: Влажната хартия се деформира в по-голяма степен, отколкото сухата. Ако по време на печатането на тиража постоянно се променя подаването на водата, то тогава в купчината ще имаме листове с различна степен на деформация. Да се печати с възможно минимално подаване на овлажняващ разтвор.

Причина:
Неподходяща хартия.

Начини за отстраняване на дефекта:
Печатането на големи широки щрихи върху хартия с ниска граматура предизвиква силно деформиране на хартията. Дори при правилно регулиране на машината се появяват видими разлики в пасването, поради отлепването на хартията от гуменото платно. За печатане на големи щрихи и широки, плътни мотиви трябва да се използва хартия с по-голяма маса на кв. метър.

Причина:
Неправилна посока на влакната в хартията.

Начини за отстраняване на дефекта:
В офсета по принцип се използва хартия, нарязана на листове от тясна хартиена лента. Изменението на стабилността на размерите може да се коригира с изменение на рязането. Може също така да се сменят подложките под пластината с по-дебели подложки и да се скъси дължината на печатния образ при първия цвят. Деформацията на хартията ще възстанови първоначалния размер на печатния образ, а следващите цветове пасват на стандартната дебелина на гуменото платно. При листове, които са рязани от широка хартиена лента, което не може да се избегне, защото то произтича от изискванията на следващата обработка на хартията – нужно е да се ламинира хартията на мокро преди печатането на тиража. Ако поради недоглеждане се печати върху хартия с неправилна посока на влакната без ламиниране на мокро, тогава монтажът трябва да се промени. Нормално може да се печати първият цвят, а следващите цветове трябва да се премонтират съобразно напечатания лист.

Причина:
Хартията не е плоска.

Начини за отстраняване на дефекта:
Хартията може да бъде нагъната, поради температурните разлики по време на складирането и съхраняването й, а също така поради различната склонност към набъбване на двете страни на хартията. Това се отнася преди всичко до хартиите, които нямат покривен слой, особено хартиите, които са покрити само от едната страна. Непокритата повърхност на хартията ще поглъща влага в по-голяма степен и ще се разширява, а покритата повърхност няма да претърпи промени. Листовете се огъват с покритата страна навътре. Вълнообразното нагъване се изправя по време на печатането и предизвиква лошо пасване на цветовете. Хартията трябва да се климатизира 2 дни или преди полагането й в автоматичното подавателно устройство – да се изправя и огъва ръчно на малки купчини, за да може хартията отново да стане плоска.

Причина:
Неправилно манипулиране с напечатаните листове хартия, след първо преминаване през машината.

Начини за отстраняване на дефекта:
Притисканата поради тежестта хартия „работи“ след печатането по-малко, отколкото непритисканата. Поради това, след напечатването и отвеждането от машината, върху купчината веднага трябва да се поставят за тежест около 100 листа макулатура. Плоскостта на хартията оказва също така влияние върху последващата обработка на хартията. Да се поставят тежести и да се изправят и по-малките купчини хартия.

Причина:
Промяна на начина на поставяне на листовете в машината.

Начини за отстраняване на дефекта:
В рамките на един комплект цветове не трябва да се променя положението на притискателното рамо или на предните рамена. Поредните цветове се регулират само с помощта на пластината или на управляващата система на регистъра. По този начин се гарантира поставянето на листовете винаги с едни и същи места на предния край на листовете в предните рамена.

Причина:
Различни положения на предните рамена при печатане на две машини.

Начини за отстраняване на дефекта:
Ако наистина искаме да постигнем едно и също положение на предните рамена, то тогава главното условие, на което трябва да отговаря едно такова печатане, е използването на две печатарски машини от един и същ тип. Ако, поради краткия срок, един и същ комплект цветове се печати на две машини, то тогава трябва де се обърне специално внимание, за да се осигури еднакво положение на предните рамена при предния ръб (край) на листовете във втората машина, каквото е тяхното положение в първата машина. За тази цел листът трябва да се постави в първата машина и след притискане от страничните рамена – да се отбележи положението на предните рамена върху листа. Този лист ще бъде еталон за втората машина. Промяната в положението на предните рамена винаги предизвиква разлики в пасера.

Причина:
Прекалено много регенериращи средства и миещи препарати, които разтварят цветното мастило.

Начини за отстраняване на дефекта:
Силните миещи препарати и постоянното измиване на офсетовите гуми с регенериращи средства прави все по-голяма лепливостта на гумите. Особено новите гуми са силно чувствителни на действието на миещите препарати и на регенериращите средства. За нормално измиване на гумите да се използват миещи препарати за гуми или за валци.

Причина:
Гъсто цветно мастило.

Начини за отстраняване на дефекта:
Гъстото цветно мастило въздейства отрицателно при печатането на плътни широки щрихи и тежки мотиви. Прибавката на 4% паста намалява лепливостта на цветното мастило, премахва прилепването на листовете към гумата и осигурява равномерно печатане.

Източник на информацията: Михаел Хубер България

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.