Самозалепващи фолия за дигитален печат

2191
Самозалепващи фолия за дигитален печат

От Туплекс ЕООД www.tuplex.bg
Тази лекция, освен като публикация за нашето издание www.printguide.info, е изнесена пред студентите в НХА като част от програмата на БАСГП за практически обучения.

 Цялата лекция за самозалепващия фолия можете да видите тук. 
Самозалепващите фолия от ПВЦ се използват като повърхностен, завършващ материал при почти всяка реклама или табела като носят основното послание, текст, цвят или картина.
Дефиниция за фолио, плоскост и блок – характеризират се според дебелината.
под 1 мм дебелина – фолио
над 1 мм дебелина – плоскост
над 24мм дебелина – блок

Самозалепващото фолио като структура може да се раздели на 3 основни слоя.
Най-просто дефинирано – структурата на фолиото наподобява сандвич.

дефиниция за фолио и описание на трите му слоя

Първият слой на фолиото е така нареченият печатаем слой – в повечето случаи е направен от PVC /ПВЦ/ плака с дебелина от 50-90 микрона (0,5-0,9мм).
Вторият слой на фолиото е лепилният слой – при производството на комплексната структура, в зависимост от начина на полагане и химическият си състав, определя и начина на залепяне, силата на слепване, времетраенето на лепене, материалите, върху които може да се залепи и много други условия, важни при залепването на вече готов продукт.
Третият слой – предпазва самия филм и лепилото да могат лесно да се отлепят след печат и да се залепят за съответният носител – плоскост, стена, метал и други.

Първия слой на фолиото:
При производството на първия печатаем слой от тънък ПВЦ филм е от изключително значение какво се ползва, тъй като това определя качеството на печат, устойчивостта на атмосферни влияния, гъвкавостта на материала. Основните елементи, включени в производството на този филм, са: ПВЦ гранулат, пластификатор (мономерен или полимерен), цветен пигмент и стабилизатор. Това е най-грубото описание за основните елементи, влизащи в производството на филм.
Филмите, които са под 100 микрона (0,1мм) имат гъвкава структура благодарение на ползването на пластификатори, които повишават гъвкавостта на ПВЦ полимерите.

Какво е пластификатор? – пластификаторите определят гъвкавостта на филма като без тях материалът е твърд и отсъстват елементи на гъвкавост. При ползването на мономерни пластификатори, които имат проста молекулярна решетка, полученият материал има ограничена гъвкавост, зависеща от околната среда. При полимерните пластификатори, които имат сложна молекулна структура, получените филми са значително по-гъвкави, дори и при екстрeмални атмосферни условия.

какво е пластификатор


Методи за производство за фолия
Начинът на производство определя и основните базови характеристики на фолията, което е от основно значение при употребата им и при проектирането на дадено задание.

Методите са два:
каландриране (екструдиране), съответно фолиото е каландрирано фолио
– леене, съответно фолиото е каст (лято) фолио

Eкструдирането (каландрирането) на филмите е: бърз и непрекъсваем процес, който води до ниска себестойност на производството.
При производството филма има вътрешно напрежение, което е породено от ролерите, които го натискат, за да се получи съответната дебелина, което от своя страна води и до липсата на издръжливост при огъване, а също така материалът не е стабилен (постоянен) в размерите си при тези дебелини. Този начин на производство води и до наличието на лимит в дебелината на материала – не по-тънък от 70 микрона, а наличието на вътрешно напрежение води и до трудност при огъване и в последствие при апликирането на сложни 3D повърхности, дори и невъзможно за огъване, и ефекта на „връщане в изходно положение“.

каландриране на фолио

Леенето на филми е сложна технология, която води до постигането на тънки филми до 35 микрона, които са без вътрешно напрежение и се огъват във всички посоки, което им дава стабилност на размерите и липса на ефекта „връщане в изходно положение“. Поради това, те се използват за 3D ефекти при апликирането им.

леене на фолио


Вторият слой на фолиото:

Лепилният слой е чувствителен към натиск, което води до слепването на първия слой към определената повърхност, към която се апликира (залепва). Важното е, че лепилният слой запазва лепливостта си до момента на слепването с друга повърхност и бива отлепен от третия слой на самозалепващото фолио.

Видовете лепила се определят от силата на слепване, вида според повърхността върху която ще се полагат, периода на устойчивост на фолиото (колко време съответното фолио трябва да може да издържи слепено върху определената повърхност), време за достигане на максимално слепване на материала, възможност за многократно залепване и отлепване без фолиото да загуби качествата си.

Според основните лепилни слоеве, фолиото се дели на:

 • перманентно (постоянно) фолио – след апликирането на филма след 20 минути материалът започва да държи, а след 24 часа материалът достига максимална сила на слепване, след което отлепването на фолиото е изключително трудно без допълнителна химическа намеса;
 • removable (отлепяемо) фолио – след апликирането на филма след 40 минути материалът започва да държи, а след 30-40 часа материалът достига максимална сила на слепване, след което отлепването на фолиото е лесно до около 2 години от момента до залепване в зависимост от материала, на който се апликира и атмосферните условия;
 • лесно лепимо фолио – начинът на полагане на лепилото върху ПВЦ филма е специфично, което дава възможност за лесно изтласкване на въздуха при лепене;
 • леснолепимо с наместване – специфично полагане на лепилото, което от своя страна да доведе лесно отлепване и слепване на фолиото и придвижването му по повърхността на носителя за наместване на медията;
 • дълготрайно отлепяемо – специални повърхности, повишена лепилна сила и други.

Характерна за лепилната повърхност е и температурата на околната среда и носителя на медията, а именно какъв е температурният диапазон, в който трябва да се апликира фолиото към носителя на медията. Минималната температура е 10С, а максималната е 60С, което от своя страна определя долната и горната граница на използване на материала. Влияние оказва и подготовката на носителя, а именно запрашеност, омасленост и други.
От значение са и типа на мастилата, ползвани за печат, което при управлението на цветовете е от значение и за правилния избор на филм, а самите филми имат добавки за правилно цветообразуване и цветоотделяне.

Основните мастила са:

 • Солвентни (hard solvent);
 • Еко-солвентни (economical solvent);
 • Средно солвентни (mild solvent);
 • Леко солвентни (low solvent);

Изборът на медия зависи от много фактори, като за да може да се подбере правилната медия, трябва да се отговори на няколко въпроса, а те са:

Срок на употреба на медията:

 • дни
 • месеци
 • години;

Вид печат според типа на мастилата:

 • солвентни
 • еко солвентни мастила
 • водна база
 • други;

Вида на основата върху която се апликира (залепва) медията:

 • метал
 • пластмаса
 • бетон
 • стъкло, с боядисано покритие;

Структура на основата, върху която се апликира (залепва) медията:

 • плоска
 • огъната в една равнина (2D)
 • огъната в пространството (3D)
 • структурна;

Място на апликиране (залепване) медията:

 • закрито
 • открито

Позиция на апликиране (залепване) медията:

 • хоризонтално
 • вертикално спрямо посоката на ролката

При вертикалното позициониране се поема повече UV-лъчение, замърсяване.

Метереологични условия:
в зависимост от географската зона

 • индустриални зони (повишено замърсяване)
 • пустиня
 • планина

от нея зависи и температурата на въздуха и температурата върху повърхността на материала.

Краен вид на медията:

 • ламиниран
 • не-ламиниран
 • с печат
 • без печат

Трите основни вида медии са:

Каландрирани мономерни:

 • Непечатани до 5 години запазване на основните характеристики
 • Плоски повърхности
 • Печатни до 2 години

Каландрирани полимерни:

 • Непечатани до 8 години запазване на основните характеристики
 • Плоски повърхности до 2D форми
 • Печатaни до 4 години

Каландрирани лети:

 • Непечатани до 12 години запазване на основните характеристики
 • Плоски повърхности до 3D форми
 • Печатaни до 5 години

Туплекс ЕООД предлага фолията за дигитален печат на Avery Graphics, с търговската марка Avery. Базирано на описанието и разделението на фолията по-горе е и описанието на съответните номера в таблицата.

ТАБЛИЦАТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ОТТУК

Фолията, се предлагат стандартно с следните широчини: 0,75м; 1,0м; 1,067м; 1,37м; 1,52м, 1,6м и 2м.
Фолията, се предлагат стандартно с следните дължини: 50м; 100м и 250м.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.