Светлоустойчивост на офсетовите мастила

1774
Светлоустойчивост на офсетовите мастила
Spread the love

Светлоустойчивостна офсетовите мастила –значение, от какво се определя, какво да се внимава.

1. Какво е светлоустойчивост?

По DIN 16525 под устойчивост на светлина се разбира издръжливостта напечатарските мастила срещу въздействието на светлината без директновлияние на промените на времето.
Заб. Устойчивостта на светлина да не се смесва с устойчивост към времето

2. Измерване насветлоустойчивост
Светлоустойчивостта на печатарските мастила се определя по 8-степеннаскала, като стъпалата по нея означават:
1    –    многослаба
2    –    слаба
3    –    умерена
4    –   сравнително добра
5    –    добра
6    –    многодобра
7    –    отлична
8    –   превъзходна

Стъпките на светлоустойчивост са експониращи, което означава, че WS 6 eдвойно по-устойчива от WS 5 /виж графиката/.inline_659_http://prepressbg.com/images/druk/grafika1.gif

За определяне на стъпките на светлоустойчивост се осветява еднанормирана печатна проба заедно с референтна скала, състояща се от 8оцветени в плътен тон ивици и чиито светлоустойчивости са предварителнопознати. Последната стъпка на нормираната печатна проба, която подвъздействието на светлината видимо промени цвета си, се зачита катооценка на светлоустойчивостта.
Пробата се извършва на бяла, светлоустойчива, не съдържаща избелителихартия, като дебелината на мастиления слой е 1,5гр/м2

3. От какво се определясветлоустойчивостта?
Светлоустойчивостта на едно печатарско мастило се определя първо отизползваните пигменти и тяхната концентрация в мастилото. Всичкиорганични пигменти и голяма част от неорганичните се променят бързо изначително под въздействието на светлината.
Пигментите с по-висока степен на светлоустойчивост са по правилопо-скъпи, т.е. В практически условия трябва добре да се помисли какваустойчивост е необходима за определеното печатно задание.

Светлоустойчивостта е релативна характеристика, която се влияе и отдруги фактори:
вид, трайност и интензитет на светлината
дебелина на отпечатания слой мастило
графична подредба

Следната графика показва колко е различно поведението на мастила сустойчивост WS 5 и WS 6 през различните периоди на годината:
/предната графика = WS 5, задната графика = WS 6/
inline_959_http://prepressbg.com/images/druk/grafika2.gif

4. Практическо значениена светлоустойчивостта
Печатни продукти се произвеждат за различни области на приложение.Плакатите, които са предназначени за навън, трябва да имат по-високасветлоустойчивост, отколкото краткосрочно„живеещите”вложки към вестници или проспекти.
При планиране на печатния обект следва да се помисли дали да сеизползват мастила с нормални характеристики или такива с по-високастепен на светлоустойчивост.

Светлоустойчивостта се определя, както казахме, от пигментите и сеизмерва на база нормирана печатна проба при оптимирани условия.
В практиката променящите се печатни повърхности и дебелина намастиления слой влияят също върху светлоустойчивостта, по-слабиямастилен слой има по-слаба степен на светлоустойчивост отколкотодебелия. При леки хартии и лазурни мастила, изобщо не е необходимо дасе ползват мастила с висока степен на светлоустойчивост, тъй като тонана мастилото при всички случаи се променя.

Следните опорни точки следва да се имат предвид при темата„светлоустойчивост”:
по-дебел мастилен слой и по-високо пигментирани мастила показват поправило по-висока светлоустойчивост, отколкото просветлените тонове.
Просветляването на мастилата с транпарент намалява светлоустойчивосттаим /разреждане 1:1 с трансперент – с една стъпка; 1: 3 странсперент – с две стъпки/
При смесване на мастила винаги светлоустойчивостта на смесеното мастилоотива към светлоустойчивостта на мастилото с най-ниска степен
Финни растери имат  по-малка светлоустойчивост от плътнитетонове
Светлоустойчивия печат изисква светлоустойчива и непожълтяла хартия

5. Влияние напоследващите обработки върху светлоустойчивостта
Последващите обработки, напр. каширане и UV-лакиране не придаватподобрение/увеличение на степента на светлоустойчивост. Така също идобавянето на UV-абсорбиращи вещества не допринасят за подобрение насветлоустойчивостта.

inline_447_http://prepressbg.com/polygraphy/images/media/pics/J&S.gifСтатиятае публикувана благодарение на Друк Партнерс

Биографична информация