Тампонен печат

3769
Тампонен печат

Същноста на тампонния печат е достатъчно елементарна. Филмчето ви показва процеса на нанасяне на мастило на клишето, вземане на образа с тампона и нанасянета му на обекта. Простотата на процеса, но при великолепно качество и прецизност са предназначени както за плосък печат така и за обли предмети и за различни неравни повърхности.

Основните стъпки на процеса са илюстрирани както следва:

        1.  Клише – изображението на клишето се омастилява от мастилницата докато тампона приближава изображението.
        2. Трансфер – тампона вдига мастиленото изображение от клишето и отива към обекта.
        3.  Печат – тампона осъществява контакт с обекта използвайки само необходимото налягане за да предаде изображението.

Източник на информацията: Ситотехника

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.