Тенденции и прогнози за развитието на опаковъчното оборудване в света

2992
Тенденции и прогнози за развитието на опаковъчното оборудване в света

През 2012 година общото производство на опаковъчно оборудване се е оценило на около 48 милиарда щатски долара, според ръководителя на информационната система Passport Industrial от фирмата за анализи Euromonitor Internationa, Индре Цеснен

Това се е получило в резултат на 10-процентен ръст на производството в сравнение с 2011 година. Световната криза през 2009 година е съкратила производството на опаковъчно оборудване с 5%, но въпреки това в периода от 2006 до 2012 средногодишният ръст на производството е достигнал 7%. Четири от водещите страни са от категорията на развитите страни, но най-голям производител е Китай. При това не само производител, но и потребител на опаковъчно оборудване. Тази тенденция се е наложила, когато главните конкуренти на Китай от Европа и Северна Америка преживяваха последиците от финансовата и икономическа криза.

Зашеметяващи са темповете на годишния ръст (CAGR) на Китай в периода 2007-2012 гг. – плюс 25%. В същото време в Германия 3%, Япония 2% в Италия 1% и в САЩ минус -2%.

Стабилният ръст на опаковъчно оборудване в Китай е благодарение на разцъфтяващия местен пазар и на нарасналите доходи на китайските потребители. От не по-малко значение са и нарасналите изисквания на китайските потребители по отношение на функционалността и качеството на опаковките. Търсенето на опаковъчно оборудване в Китай през 2012 година на два пъти превишава това в САЩ.

Все още обаче Германия остава най-големия износител на такова оборудване, въпреки че е втора по производство в света. В Германия през 2012 година доходите на тази индустрия са повече от 7,5 милиарда долара, което представлява с 15% повече от 2006 година. Германия все още не се е възстановила от последиците от глобалната икономическа, нанесла силен удар върху страната през 2009 година. В тази 2009 година, печабите от производството на опаковъчно оборудване са паднали с повече от 20%. Така от всички страни производители на опаковъчно оборудване Германия се оказва най-тежко пострадала от кризата като основна вина за това е високото качество на немските продукти и оттук тяхната по-висока цена в сравнение с другите производители.

Очаква се Германия да се възстанови до нивото на 2008 година (7,9 милиарда долара) едва през 2014 година и това ще се получи за сметка на износа на такова оборудване в развиващите се страни от Югоизточна Азия и Латинска Америка.

Прогнози на Euromonitor International
В страни като Югоизточна Азия и Латинска Америка се наблюдават нараснали потребителски потребности и ръст на обемите на производството в ключови отрасли от промишлеността, които се нуждаят от опаковки – хранителна промишленост, производство на напитки, фармацевтична индустрия, битова химия, козметическа промишленост и средства за битова хигиена. Съответно за това се изисква и наличието на съответното опаковъчно оборудване.

Повече от половината от опаковъчното оборудване сега се използва при производството на хранителни продукти и напитки. Очаква се към 2020 година ръстът на тези продукти да се увеличи най-много в Бразилия, Индонезия, Мексико, Венецуела, а също така в Китай, Индия и в Русия.
 
Друг сегмент е увеличението производството на фармацевтически продукти, битовата химия, козметика и средства за лична хигиена.

Прогнозите на експертите в тази област са:
Най-висок ръст на обема в тази област се очаква в Китай около 15% през периода 2013-2017 г. Високи са очакванията и за Русия, Индия, Саудитска Арабия и Индонезия – над 10%. За развитите страни се очаква далеч по-малък ръст – Япония -1%, Германия – 2%, САЩ – 4%

Авторизиран превод от: Upakovano.Ru
Инж. Васил Станев

 

Вижте фирмите печатащи и предлагащи опаковки в България:

Алуминиеви капачки за кисело мляко
Етикети
Етикети самозалепящи на рола
Етикети текстилни
Картонени чаши и чинии
Кашони
Кашони от велпапе
Кутии
Кутии и подложки за пица
Опаковки
Опаковки гъвкави
Опаковки метални
Опаковки от велпапе
Опаковки от маслоустойчива хартия
Опаковки от хартия и картон
Опаковки пластмасови
Пластмасови кутии
Пликове полиетиленови
Пликове хартиени с прозорци
Самозалепващи етикети
Торби хартиени
Хартиени чашки
Чували

Васил Станев

Име: инж. Васил Станев

Професионален опит: Инженер- технолог полиграфическо производство, т.е. полиграфист от старата школа, завършил полиграфия в СССР, Украински полиграфически институт 1983 година. Създал е основните учебни програми по полиграфия в средното образование. Съавтор на Държавния образователен стандарт по полиграфия в средното образование. Инж. Васил Станев преподава дълги години в Добрич, където и изучава два випуска по полиграфия

Настоящи занимания: Преподавател в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография в София. Той допринесе най-много за онлайн речника в Printguide.info, който обогати с над 400 думи. Инж. Станев е наш автор и консултант по всички въпроси, свързани с офсетовия печат и довършителната обработка.

В свободното си време: Превежда руска поезия и сърфира в социалните мрежи.