Флексопечат- инструкции за закрепване и сваляне на печатната форма

1946
Флексопечат- инструкции за закрепване и сваляне на печатната форма
Spread the love

inline_387_https://printguide.info/images/pandg.gifФлексопечата ебезспорно един от най-универсалните и разпространени методи за печат.Можете да печатате върху разнообразни материали, при различна широчинапечатния цилиндър и при различна цветност. Особено подходящ метод припечат на ръкавни печатни материали. Вълнообразен картон, хартия, филми,фолиа, картон, етикети, вестници, многослойни торби, тишу, опаковки затечности и др. са само малка част от възможностите на флексопечата. Тесе печатат като се използват мастила на водна основа, на солвентнаоснова, УВ или ЕВ – мастила, тънки или по-дебели печатниформи, изработени от фотополимер, гума или еластомер –аналогови, дигитални или директно гравирани с лазер, изработени сизползването на солвентни, водни или термални методи.

Пластините се прикрепват на цилиндрите или ръкавите като се използватспециални продукти – твърди или ленти от пяна с различнатвърдост или компресибилност. Машините, които се използват могат да сапостроени на различен принцип – сателитен (около централенформен цилиндър са разположени печатни цилиндри) или in-line (както приофсетовия печат) или по начин, при който печатните листа трябва да сеподават и преминават директно през машината и др.

Закрепване на печатнатаформа
inline_369_https://printguide.info/images/http___www.scapa.jpgМонтажните лентинамират широко приложение в полиграфическата индустрия. Те се използватуспешно при различни печатни технологии, но може би най-широкоприложение намират при флексопечатните процеси. Спецификата наизползваните материали, мастила и въведените производствени условия,налагат използването на различни по своите характеристики монтажниленти.

Обикновено повечето големи производители предлагат форматирани роли,отрязани на стандартни широчини, което да улесни максимално крайнияпотребител. Предлагат се редица готови стандартни широчини: 310мм,620мм, 910мм, 1065мм, 1130мм, 1240мм, 1280мм, като винаги можете дазаявите размер, който е максимално удобен за вас. Дължината на ролатасъщо може да варира: 4.5м, 5м, 10м, 15м, 25м. Някои от производителите,за улеснение на клиентите си предлагат монтажни ленти с различен цвят,което помага за тяхното бързо разграничаване по време на работнияпроцес.

В зависимост от вида на печатното изображение и самата продукция,можете да изберете сред разнообразна гама монтажни ленти. При всекитираж може да се налага различна комбинация на клишета и клишепласти,мастила и анилоксови валове, материали, настройки на съхненето идр.  Клиента може сам да прецени дали постигнатото печатнокачество е оптимално или се налага да смени използваните адхезивнирешения. От особено значение е не само твърдостта на самия адхезивенслой, но и неговата дебелина. При най-често използваните решения замонтаж, дебелината на слоя може да бъде например  0.10mm,0.15mm, 0.20mm, 0.25mm, 400µm, 550µm,1250µm. Всеки от големите производители дава своите препоръкиза използване на различни монтажни ленти, в зависимост от типа наизработваното изделие и вида на изображенията за печат.
inline_629_https://printguide.info/images/exafit.jpgНа пазара сепредлагат различни по своя вид, и характеристики монтажни, лепилниленти за закрепване на печатните форми върху печатния цилиндър сразлична адхезия. Тя много често може да се дължи на това дали те сапредназначени за закрепване на лепилният слой първо върху повърхносттана печатната форма или директно върху самия печатен цилиндър / ръкав.На пазара се предлагат и монтажни ленти, при използването на които самиможете да изберете къде да бъдат нанесени в началото на работнияпроцес, като това зависи от вашите въведени производствени практики.

Закрепяне върху печатнияцилиндър
inline_979_https://printguide.info/images/mounting.jpgПървата стъпка, скоято да започнете е да развиете монтажната лента и да закрепите  водещия край върху повърхността на печатнияцилиндър. Следва  да я обвиете около печатния цилиндър от крайдо край. Трябва да внимавате да не попадне въздух, който да създадевъздушни балончета и неравности. Продължете с полагането на лентатавърху цилиндъра, като едновременно с това плавно я развивате. Дръжтеролата в наклонено положение за да избегнете нежелано попадане навъздух между адхезивния слой и повърхността на цилиндъра. Ако все пактова се случи, можете лесно да отстраните въздуха с помощта на скалпел,но трябва да внимавате за да не нараните повърхността на печатнияцилиндър.

Ако се налага да извършите челно съединяване по напречен разрез, тогаваза да не се нарани повърхността, под водещия край намонтажната  лента се слага линеал или затъпен ракелен нож.Обвийте монтажната лента по цялата повърхност на печатния цилиндър инаставете един върху друг двата й края. Ако изобщо е възможно, опитайтесе да поставите ракела в наклонено положение спрямо повърхността напечатния цилиндър под 45º. Прережете двата слоя на лентата ипремахнете излишното.

След полагането на лентата, се препоръчва да я притиснете за даувеличите контактната повърхност и самата адхезия, като се постараететова да е колкото се може по-равномерно. Ако закрепването на печатнатаформа се извършва ръчно, тогава един от начините е да използватеспециална гумена ролка.

Много системи за монтаж улесняват значително по-горе описанитедействия, особено ако се касае за по-голяма площ на печатния цилиндър.Такива системи обикновено притежават вградена система за рязане. Когатое възможно, препоръчваме използването на ламинатор, с което се постигаправилно свързване. За да се сведе до минимум отлепянето на печатнатаформа, препоръчително е  да не режете монтажната лентаабсолютно точно по нейния размер. За добри резултати, оставете поле отпоне 10 мм извън самото клише.

Закрепяне върху ръкава
inline_655_https://printguide.info/images/hardmount2.jpgЗакрепянето намонтажна лента върху ръкави е много близко до закрепянето върхуцилиндър и много от препоръките, които вече споменахме са валидни и втози случай. Въпреки това, не бива да забравяме, че много от ръкавитеса гъвкави и тънки, поради което по време на монтажа трябва да севнимава, за да не се нарани тяхната структура.
Препоръчително е спазването на следната инструкция:

  • Винагизакрепвайте монтажната лента докато ръкава е на монтажната маса.
  • Използвайтеминимално налягане на подавания въздух, тъй като прекомерновисокото налягане може да повлияе на свързването или между повърхносттана ръкава и лентата, или между монтажната лента и клишето.
  • Запомнете,че използвания материал за изработка на ръкава винаги можеда варира в зависимост от използваните суровини и поради тази причинатрябва да се отнасяте с голямо внимание към почистването наповърхността.

Преди да решите да използвате друг вид ръкави, препоръчителное  да направите пробен тираж, тъй като вида на повърхносттаима отношение спрямо силата на закрепване и характеристиките намонтажната лента.

Закрепване на клишето
Премахнете предпазния лайнер от монтажната лента (ако мислите, чеможете го използвате повторно, запазете го) и поставете пластината вправилна позиция, като внимавате за постигане на точен регистър. Имадва ключови фактора за постигане на ефективно закрепване на пластината:

  • Правилната позиция на пластината върху монтажната лента
  • Постигането на перфектно закрепване

Добрата позиция се постига чрез правилно подравняване на марките напластината. Съществуват и се използват различни по своя вид марки каторегистрови кръстове и микро – точки, но независимо от вида,убедете се, че сте извършили правилно подравняването на пластината.Точното позициониране има основно значение, тъй като в противен случайизображенията ще бъдат възпроизведени с лошо качество и без точнопредаване на цветовете. Ако при закрепването на монтажната лента имаприпокриване на адхезивните слоеве, то е добре да се уверите, чекраищата на клишето не са върху мястото на припокриване.
inline_706_https://printguide.info/images/PlacePlate.JPGПостигането наперфектно закрепване е от главно значение, като в противен случайпластината ще се мести или повдига по време на печат. Тук се препоръчвада притиснете максимално добре пластината върху цилиндъра, като сеуверите, че сте постигнали максимално добър контакт и адхезия. Ако товасе прави на ръка е добре да се използва гумен валяк за постигане напо-равномерен натиск, позициониране и ламиниране.

Някои монтажни ленти с по-слаба адхезия и закрепване може би няма даосигурят моментално необходимата здравина на скрепване, особено прикомбинация с твърди пластини и/или печатни цилиндри с малък диаметър.При такава конфигурация, паметта на пластината естествено ще работисрещу свързването и пластината, която по принцип в нормално състояние еправа, ще се стреми да се отдели от цилиндъра или ръкава.  Зада се улесни постигането на максималната адхезия за по-кратко време,можете да използвате тънко опаковъчно фолио, което да обвиете околозалепената пластина. Това ще намали значително стреса междуповърхностите монтажна лента – цилиндър – пластинаи спомогне за постигне на оптимална степен на свързване.

Поради особеностите на процеса на свързване, валидни за повечетофотополимери, при използване на по-големи като площ пластини и особенопри използване на монтажни ленти с по-висока адхезия,  сепрепоръчва монтажната лента да не се използва повече от 4 седмиципостоянна работа. Ако се налага да бъде произведен по-голям тираж, сепрепоръчва отстраняване на старата монтажна лента и използване на нова.Същото важи и при работа с по-тънки клишета, поради възможността заскъсване или свързване.

Сваляне на клишето/Демонтиране на фотополимерни пластини/
inline_668_https://printguide.info/images/diffr%20tapes.jpgДори приеднократно използване на монтажната лента, пластината трябва винаги дабъде демонтирана , след което монтажната лента да бъде отстранена отцилиндъра или ръкава.
Тъй като процеса е свързан с прилагане на сила, винаги трябва да севнимава за да не се повреди печатната форма. Това трябва да бъде плавнои контролирано действие като се има предвид, че с времето наизползване, силата на адхезията се е увеличила и свързването междуотделните повърхности е много здраво.

Най-често процесът по демонтаж се състои в следното:

  • Първо внимателно повдигнете един от ъглите, след коетоплавно вдигнетецелия ъгъл напречно в направлението на цилиндъра.
  • След това отделете клишето от монтажната лента, без да яостъргвате снатиск или да я прегъвате. Това със сигурност би се отразило пагубновърху състоянието на пластината. При използване на адхезиви,чувствителни на натиск се препоръчва отделянето да се извършва под ъгълот 90 градуса, което максимално улеснява операцията.
  • Не забравяйте да почистите клишето внимателно изадълбочено, преди даго отнесете за съхранение в склада. Бъдете внимателни към това далинапълно сте отстранили евентуално използвано покритие от задната странана пластината.
  • Ако монтажната лента ще се използвана повече от веднъж,тогава сепрепоръчва да предпазите нейната повърхност, като я обвиете повторно снейния лайнер.

Демонтиране на двустраннозалепващата монтажна лента

Започнете процеса като бавно отлепите един от краищата на монтажнаталента от повърхността на цилиндъра. Спазвайте инструкциите, важащи задемонтажа на пластината. Не бързайте и обърнете внимание на това даизвършвате процеса с плавно движение. По този начин няма да причинитедопълнително накъсване и съответно до оставане на адхезивен слой върхуповърхността на цилиндъра. Ако сте използвали големи по размер клишета,тогава за по-лесно отстраняване бихте могли да нарежете лентата научастъци, които да отстраните внимателно един по един. Бъдетевнимателни, за да не нараните повърхността на цилиндъра или ръкава.
Ако върху повърхността на цилиндъра или ръкава все пак останат следи отадхезив, тогава те могат да бъдат премахнати чрез остъргване, но неизползвайте остри предмети, които биха наранили повърхността нацилиндъра или ръкава. Важно е да отстраните всяко едно парче адхезив.Целия процес се улеснява максимално, ако преди монтажа се работи счисти и сухи цилиндри.
И не на последно място – нека се уверите, че преди съхранениев склада сте почистили добре своите цилиндри и ръкави. Обърнетевнимание към отстраняването на всякакви остатъци от мастила.

Със съдействието на ГЕТИНА ЕООД.
В статията са използвани материали на фирма SCAPA.

Биографична информация