Как да удължим живота на фотополимерната печатна форма

3857
Как да удължим живота на фотополимерната печатна форма

фотополимерната печатна форма

 

Повърхността на флексопечатните форми има нужда от подходящи методи за почистване с цел отстраняване на остатъци от мастило. Процесът е свързан с въвеждането на добри практики, които ще удължат живота на клишетата, ще намалят разходите  на скъпите почистващи средства, ще намалят времето за почистване и повторното въвеждане в употреба на печатните форми и ще осигурят безопасност за персонала на печатницата.

Независимо от вида му всяко мастило започва да съхне незабавно след нанасяне. Колкото по-скоро след приключването на тиража бъдат почистени клишетата, толкова по-добри ще бъдат резултатите от почистването.

При ръчно почистване добри резултати се получават при спазване на следната процедура:

Подготовка – клишето се почиства незабавно след печат с щадящ разтвор. Така повърхността на формата се запазва влажна, основното количество мастило се отстранява и се пестят химикалите, нужни за по-нататъшното почистване
Измиване –  първата стъпка е изборът на подходящ химикал за почистване. При спазване на указанията за употреба от производителя препаратът щедро се нанася върху повърхността на формата. След това с помощта на подходяща четка или текстилно парче, което не отделя власинки, разтворителят се разнася допълнително по повърхността, така че да се отстранят замърсяванията. По време на почистването може да се добавя разтворител при необходимост. Натискът, който работникът прилага при почистването следва да бъде лек до умерен, тъй като по-силен натиск може да повреди формата. Желателно е периодично измиване на формата с вода с цел отстраняване на реагиралия вече разтворител и инспектиране чистотата на формата.
Изплакване – след пълното отстраняване на мастилото от формата последната е желателно да бъде изплакната обилно с вода, за да се отстранят остатъците от мастило и почистващи средства. Остатъци от разтворител върху формата след почистването биха могли да я повредят по време на съхранението.
Сушене – Почистената флексопечатна форма трябва да бъде напълно суха, преди да се пристъпи към съхранение. При съхранението следва да се осигурят условия, при които формата ще се запази от прах, облъчване с UV лъчи, контакт с озон и други замърсявания.
Проверка на повърхността – Щателният преглед на фотополимерната форма след почистване е ключов за постоянното качество на печат и предотвратяване на негативните последствия от ползването на лошо почистени форми. За целта се прилагат:

При необходимост процедурата за почистване на формата се повтаря.

В сравнение с методите за ръчно почистване  автоматизирана система за почистване на флексопечатните форми предлага изключителна ефективност и безопасност при почистването на формите. Крайният резултат от процедурата е напълно чиста и суха форма, готова за следваща употреба. Автоматизацията на почистването на флексопечатните форми:

  • прекратява директния достъп на персонала с разтворителя, предпазвайки по този начин тяхното здраве;
  • намалява консумацията на разтворител, тъй като едно и също количество от него може да се ползва многократно благодарение на филтрираща система, вградена в оборудването;
  • дава като краен резултат коректно почистени и подсушени форми, готови за съхранение;

Съхранение – След приключване на всеки тираж е нужно формите да бъдат почистени възможно най-скоро. Особено важно е избягването на излагане на формите на въздействието на дневна или UV светлина, което може да доведе до нарушаване на физикохимичните свойства на фотополимера.

  • Фотополимерните флексопечатни форми трябва да се предпазват от светлината чрез съхраняване в специални чекмеджета или тъмни пликове.
  • Поставянето на клишетата едно върху друго директно може да доведе до тяхното слепване. Формите могат да се съхраняват една върху друга ако между тях се поставят разделители, но в този случай не се препоръчва височината на купчината да надвишава 15 см.
  • Винаги спазвайте препоръките на производителя за съхраняване на фотополимерните форми.
  • Ключови параметри за следене при съхранението са температурата и влажността. По-висока температура може да направи фотополимера лепкав, а такива клишета не са подходящи за употреба. Аналогично, големи екстремуми на влажността имат негативен ефект върху фотополимерните форми.
  • Съхраняването на клишетата върху ръкави или навити повишава тяхното повърхностно напрежение значително и води до намалена устойчивост към външни влияния (валидно за листовите полимерни форми).

Автор: Невена Пеева
Източник: www.printsystems.pl

Фирма Касима-ДЛ ООД е дистрибутор на водещата технология за автоматично почистване на клишета Plate Cleaner от Polymount. За повече информация: Касима-ДЛ ООД

 

Вижте още:  Какво да използваме за ръчно почистване на фотополимерните клишета за флексопечат  

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.