Печат с редуцирано количество или без печатарска пудра

2208
Печат с редуцирано количество или без печатарска пудра
Печатарската пудра се използва в листовия офсетов печат като ефективно решение за елиминиране или редуциране на слепването/откопирването в стапела. То може така да увреди печатната продукция, че единствен начин на възпроизвеждане да е новото отпечатване. Печатната пудра също действа и като смазочен материал, спомагайки за преминаването на листите и намалявайки уврежданията от трансферирането на печатния материал.

В същото време печатарската пудра има и редица недостатъци.

В последните години увеличаващите се скорости на печат и изискванията за продуктивност засилват риска от слепване/копиране и така се насърчава употребата на печатарска пудра;
* бърза работа и обръщане в много кратко време /по-възможност по-малко от 10-15мин./
* високи стапели /повече от 8000 листа/1,6м. и повече/
* висока скорост на печат /до 15000 л/ч/
* по-ниски грамажи и вариращи по качество субстрати
* силно намастиляване

Напредъкът в технологията на мастилата и грижливия контрол на всички аспекти на печатния процес предлагат днес възможността да се редуцира или елиминира печатната пудра.

Какво е печатарската пудра?
Печатарската пудра е образувана от микро частици, разпределени по специфична големина. Частиците могат да бъдат на база калциев карбонат или органични карбо хидрати като нишесте /скорбяла/ или захар. Органичната нишестена пудра е най-често използваната в офсетовия печат и в зависимост от приложението са налични различни градации от 20µ до 60µ. По-големият размер на частиците дава по-голяма защита при печат, но може да засили недостатъците.
Печатарската пудра нормално е налична във вид на: гранули с промазка, чийто хидрофобен слой подобрява проводимостта и увеличава антикопиращото действие и на гранули без промазка, адаптирани към последващи обработки /лак или ламинат/.

Защо печат без пудра?
Както предлага предимства, така и печатарската пудра е свързана с редица проблеми:
– риск от злополука – хлъзгава полирана повърхност, нестабилност на напечатания стапел
– прах в печатния цех
– износване на машинните части
– честа смяна на въздушните филтри
– видима при напечатания краен продукт, намалява гланца
– проблеми при довършителните процеси; лакиране и ламиниране
– негативно влияние върху устойчивостта на изтриваемост
– натрупване върху гуменото платно при печат на обратната страна на листа
– нежелан ефект върху литографското изпълнение при смесването с мастилото
– разходи: приблизително 4 000 евро/година за 750кг пудра за 3В машина 24/7

Печат с редуцирано количество или нула печатарска пуда
Ключът към редуцирането или елиминирането на печатарската пудра е внимателен подбор на консумативите и цялостен контрол на печатния процес:
– предпечат
– консумативи
– машина и работна среда

Предпечат и контрол на качеството при печат
Контрол на дебелината на филма ще Ви осигури намаляване на риска от слепване при печат без пудра.
Професионално изготвените файлови данни ще Ви осигурят постоянни резултати и методи като UCR могат да се използват за редуциране на мастиленото покритие. Предпечатът и дизайнът трябва да са адаптирани за печат без пудра; минимални количества могат да се използват когато се печатат многоцветни изображения със силно намастиляване.
Оптичната плътност трябва да бъде в нормите за листов офсетов печат и да се контролира с денситометър спрямо ивица за контрол на печата /Fogra, Brunner, Gretag…./

Подбор на мастилата
Идеалното процесно мастило за печат без пудра има следните характеристики:
– много бързо попиващо мастило, не оставащо жилаво на повърхността, т.е. с малък риск към слепване, даващо възможност за висок стапел с малко или без пудра и позволяващо най-бърза работа и обръщане.
– Отлично литографско поведение, особено на бързи машини: постигане на бърз и стабилен баланс вода-мастило при широка гама от условия на машината, без емулгиране, осигурявайки високо, постоянно качество при печат
– Добра механична устойчивост /устойчивост на изтриваемост/, с минимум престой позволява бързо обръщане върху широка гама от печатни субстрати
– Добро ниво на гланц и устойчивост на изтриваемост
– Съхне бързо и ефективно без помощни средства /инфра ред, топъл въздух…/
– Висока интензивност, позволяваща малка дебелина на мастиления филм

Помощни средства
Да не се добавят помощни средства към мастилото при печат без пудра, освен изрично препоръчаните от производителя на мастилото; те могат да доведат до слепване или други печатни условия

Субстрати
Субстратите трябва да бъдат подбрани при баланс на характеристиките им, особено възможност на хартиения повърхностен слой да абсорбира маслата от печатарското мастило като запазва добро ниво на гланц, устойчивост на изтриваемост и качество на печат.
Следва да се използва този печатен материал, който предлага постоянни характеристики след проведени печатни тестове и работен опит.
И гланцови, и матови хартии, особено модерните промазани хартии, могат с успех да се печатат без печатарска пудра.*
Рискът от слепване се увеличава при по-високо грамажните хартии /> 150гр.; печатът при тях може да изисква минимално количество пудра
Не порестите субстрати и синтетичните хартии не са подходящи за печата без пудра.

Печатарската машина и условия в печатния цех
Печат без печатарска пудра е възможен на всеки тип от модерните високоскоростни машини при скорост и над 12 000 отпечатъка/час. При двустранен печат втората страна да се печата с малко пудра за да се избегне откопирването и натрупването, както при печат с пудра. Използването на IR сушилка да се избягва, за да се намали риска от последващо омекване на мастилото в стапела.
Машината да бъде чиста и в добро работно състояние преди започване на печата. Настройките на водачите трябва да бъдат оптимизирани, за да намалят маркирането и слепването, когато листа дойде в стапела. Настройките на мастилните и водни валци трябва да се контролират регулярно.
Условията в печатния цех идеално биха били 23ºС и 50% влажност. Машината да е оборудвана с охладител, който да поддържа на температура в печатната секция 25-30ºС.
Модерно интегрираните овлажнителни системи позволяват печат с постоянни и редуцирани нива на водата, като така намаляват тенденцията към емулгиране и слепване. Да се печата винаги с минимално вода.

Височина на стапела и бърза работа и обръщане
Височина на стапела до 6000 листа /135гр. хартия/ може да се прилага с успех. За по-високи стапели да се проведе предварителен тест.
Обръщане може да бъде извършено до 15-20 минути. При обръщането стапела да се провери преди печата от задната страна.

Воден разтвор
Качеството на водата трябва да бъде в препоръчаните норми за офсетов печат – средно ниво на твърдост 8ºdH. Ако качеството на водата не е подходящо или е вариращо следва да се коригира чрез система за обратна осмоза и обратно втвърдяване.
Водната добавка следва да се избере съгласно вида на водата и условията на печат.
Водният разтвор да се следи ежедневно като се замерват стойностите на електропроводимост и рН. Стойностите следва да се поддъпжат в нормалните параметри за офсетов печат /10% алкохол и рН 4,8-5,3/. Стойности на рН над 5,5 и електропроводимост над 1500µS могат да предизвикат проблеми с емулгиране на мастилото и откопирване/слепване.
Заб. Ако в печатницата е взето решение за печат с редуцирано количество алкохол, следва да бъдат предприети контролни проби на всяка стъпка от печатния процес, за да се подсигурят условията на печат, настройките на печатната машина, височината на стапела…

Пластини, гумен платна и валци
Нормално пластините, гумените платна и валците са съвместими със, без или с малко количество пудра

Довършителни процеси
Печатна продукция без използвана пудра може с успех да се лакира с воден лак in-line или в последствие off-line.
При елиминирането на печатарската пудра са предпочитани off-line довършителните процеси. За UV-лакиране или ламинат е необходимо предварително да проверите дали печата е напълно изсъхнал.

Статията е публикувана благодарение на Друк Партнерс

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.