Полиграфически формули Част 2

2695
Полиграфически формули Част 2

Как правилно да определим размера на полезното печатаемо поле?

определяне на печатаемо полеДа предположим, че трябва да отпечатаме плакат. Избираме формата на хартията, проверяваме колко пъти изделието ни се събира на печатният лист и знаейки тиража определяме необходимия ни брой печатни листове. Грешка е ако в изчисленията си взимаме целия размер на листа, без да оставяме свободни полета от четирите страни.

Трябва да знаем, че не цялата площ от печатният лист е предвидена за печат. Като начало по дължината(височината) трябва да се предвиди място за така наречения грайфер, а по широчината да се изчислят размерите на страничните полета. След това трябва да се предвиди място за служебни елементи и скали.

А. Грайфер – това е поле необходимо на печатната машина за захващане и предвижване на листа. Неговият размер зависи от печатната машина и може да варира от 7 до 15 мм. Оставянето на печатни елементи в тази област е недопустимо.

Б. Странични полета – По правило те не отнемат повече от 8 мм. Ако в тази област попаднат помощни, служебни елементи това няма да е проблем, но наличието на печатни елементи е крайно непрепоръчително, защото механизмът за изравняване на листа може да размаже изображението.

В. Полета за служебни елементи – скали за контрол на качеството и спомагателни елементи. Тук е важно не само да предвидим техният размер, но и да не забравяме за разстоянието от 2 мм, което трябва да има между тях и линията за рязане.

Сега, отчитайки всичко казано по-горе, можем да посочим дължината(височината) (H) и широчината (W) на нашето полезно печатаемо поле.

H = H1((a x 2)+(b x 2)+(c x 2))

където:
а-
странични полета;
b- разстоянието от края маркировката за подравняване до линията за рязане;
c- ширина на маркировката за подравняване.
Н1 – дължина(височина)на печатният лист

W = W1(a+b+c)

където:
a- грайфер;
b- размер на скалите;
c-
разстояние от края на скалите до линията на рязане.
W1 – ширина на печатният лист

Пример: ако печатаме върху лист с размер 520х325мм, печатаемото поле, което можем да използваме за качествен отпечатък е 494 (520 – ((7 x 2) + (2 x 2) + (4 x 2)) на 307 (325 – (10+6+2)).

а- странични полета; = 7 мм
b- разстоянието от края маркировката за подравняване до линията за рязане; = 2 мм
c- ширина на маркировката за подравняване. 4 мм
Н1 – дължина(височина)на печатният лист = 520 мм
a- грайфер; = 10 мм
b- размер на скалите; = 6 мм
c-
разстояние от края на скалите до линията на рязане. = 2 мм
W1 – ширина на печатният лист = 325 мм

Внимание! Големината на грайфера и полетата зависят от печатната машина,
(дадените изчисления са правени за конкретна печатна машина), освен това в различните печатници могат да имат различни изисквания за полетата.

Преведе: Радина Тамойкина
Източник: pechatnick.com